Nyankommen til Danmark

Alle, der er nyankomne i Danmark har ret til gratis danskundervisning og i nogle tilfælde også til hjælp med at finde et arbejde.


Indrejse

Når du flytter til Albertslund fra udladet skal du først melde din indrejse til Danmark, så du får et cpr-nummer.

Hvis du er flygtning eller familiesammenført

Alle flygtninge og familiesammenførte til en, der bor i Danmark i forvejen, har både ret og pligt til at deltage i et integrationsprogram, der omfatter danskundervisning og aktiviteter, der øger mulighederne for at få et arbejde.

Integrationsprogrammet styres af en integrationskontrakt, som udarbejdes af en rådgiver, som sidder på Jobcenter Albertslund. Hvis borgeren ikke er i stand til at forsørge sig selv og forsørgelse fra ægtefællen ikke er en forudsætning for opholdstilladelse, har han/hun ret til at modtage integrationsydelse. Uanset om borgeren får forsørgelse eller ej, er det muligt at få hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet ved hjælp af virksomhedspraktik eller løntilskud.

Hvis du ikke har kontakt til en rådgiver kan du kontakte jobcentret på jobcenter@albertslund.dk

Hvis du er studerende eller arbejdstager

Hvis du er i Danmark for at studere eller arbejde eller er kommet som ægtefælle til en, der studerer eller arbejder, har du ret til et intoduktionsforløb, der omfatter danskundervisning og for ægtefæller hjælp til at komme i arbejde. Introduktionsforløb tilbydes også personer, der er familiesammenført efter EU-reglerne.

Ægtefæller kan blive hjulpet til at komme ind på arbejdsmarkedet ved hjælp af virksomhedspraktik eller løntilskud.


Hvis du vil have et introduktionsforløb kan du henvende dig til jobcenter@albertslund.dk eller tilmelde dig danskundervisning.