Velkommen til Jobhuset

Jobhuset er et alsidigt rådgivningshus hvor omdrejningspunktet er job og arbejdsliv


Enhver der har været ledig, ved at man kan blive ramt af tvivl om egne kvalifikationer og kompetencer. Det bliver sjældent nemmere, jo længere tid man sidder alene med sin jobsøgning.

Men der er hjælp at hente!

Vi beskæftiger os med en bred vifte af temaer, der alle tager sigte på det gode arbejdsliv.

Vi behandler temaer som kan give anledning til undren, tvivl, myter eller bekymring. Det kan fx være:

 • Hvad gør jeg når motivationen daler?
 • Faglig og professionel kommunikation
 • Arbejdspladskultur og virksomhedsforståelse
 • Forhandling
 • Psykisk arbejdsmiljø og stresshåndtering
 • IT i det digitaliserede samfund.

Læs mere om rammer og indhold under "Forløb".

Alle Jobhusets forløb er procesorienteret. Det vil sige, at vi er optaget af hvordan inspiration og refleksion leder til handling og udvikling.

Din og de øvrige deltageres viden og erfaringer er en central del af det samlede indhold. Læs mere under "Etikken i det vi gør".

Sådan gør vi:

 • sætter vigtige arbejdsrelaterede temaer på dagsordenen
 • deler viden
 • anvender holdbaseret erfaringsudveksling
 • tilbyder individuelle og fortrolige drøftelser med en konsulent
 • gennemfører behovsbestemte øvelser
 • giver plads til at udvikle dine egne materialer og personlige plan.

Vi glæder os til at lære dig at kende og undersøge fremtiden sammen med dig!

Jobhuset er en del af Jobcenter Albertslund.

Huset har eksisteret i flere år, med forskellige tilbud til ledige borgere.
Personer som har haft sin gang i huset, er typisk blevet tilmeldt gennem sin rådgiver fra Jobcentret.

Vi har prioriteret, at der er god tid til individuelle drøftelser og en høj fleksibilitet i vores rammer. Det afgørende er, at forløbet bidrager til både øget indsigt, nye udsigter og konkrete handlemuligheder.

Det betyder, at du går herfra med en overskuelig præsentation af din forhistorie og et klarere billede af, hvor sporet fører hen.

Sigtet er tillige, at give den enkelte en bedre forståelse for de betingelser der er i spil på arbejdsmarkedet nu for tiden. 
Viden som bidrager til en god dialog med arbejdspladserne - både i rekrutteringsprocessen og i det fremtidige daglige samarbejde, med kolleger og nærmeste leder.

Omgivelserne

Vi har undervisningslokaler af forskellige størrelser og flere samtalerum til den personlige snak. Rundt om i lokalerne findes pc´er med internet adgang, printer og kopimaskiner og der er fri adgang til et udbud af varme drikke.