Tilmelding til forløb i Jobhuset

Opdateret den 17. september 2020. Her finder du en oversigt over planlagte forløb i Jobhuset. Der kan altid tilmeldes borgere, så længe der står en dato for opstart af kurserne


Klik på det grønne menuknap på "Vis menuen" mod venstre og tryk på det ønskede forløb.


Tilmelding:

Kan kun tilmeldes af  rådgivere fra Jobcenter Albertslund. Tal med din rådgiver, om dine muligheder for at deltage.  

Du kan kontakte din rådgiver ved at ringe til Jobcentret på telefonnummer: 4368 7400.

 

Jobnet CV og jobsøgning (fysisplads til 6 deltagere på grund af COVID-19) Alle målgrupper undtagen 6.4 og 6.5
(Id-nr. 1398000)

Kurset varer i 5 dage over 2 uger - onsdag til tirsdag kl. 09:00 til 12:00 med mulighed for personlig samtale om eftermiddagen, hvis det vurderes af underviseren.

Formål:
• At kursisten får indblik i Jobnets funktioner samt diverse værktøjer, herunder Min Plan, ABC-jobmål, Joblog og selvbooking.
• At kursisten står tilmeldt med jobbetegnelser og varianter af hvert jobmål i ”jeg søger job som”, og som afspejler kursistens reelle kvalifikationer og kompetencer.
• At kursisten får udarbejdet eller opdateret sit Jobnet CV, således at det indeholder relevante og opdaterede oplysninger samt opfylder Jobcenter Albertslunds kvalitetstandard for Jobnet CV.
• At Jobnet CV er søgbart, hvis kursisten skal have et søgbart CV (målgruppeafhængigt).
• At kursisten lærer at bruge Joblog og opdatere Joblog (målgruppeafhængigt).
• Hvis der er tid til overs, vil vi kigge på ansøgningsmateriale - selve ansøgningen og det personlige CV.
• Der er mulighed for personlige samtaler efter undervisning, hvis det vurderes af underviseren.
Krav til kursisten:
• At kursisten er i stand til at bruge en pc og et stykke af vejen er selvhjulpen.
• Kursisten skal medbringe Nem-ID.

Kursusstart er:

 • onsdag den 23. september 2020


Underviser: Thomas Barfod

 

3 dages IT - (til borgere der har haft meget lidt kendskab til it eller ikke kan betjene en computer)
(Id-nr. 1392754)

Kurset er 6 dage over 2 uger. Onsdag kl. 10:00 til 14:30, torsdag og fredag ​​kl. 10:00 til 12:00  (plads til 7 tilmeldte)

Kursusstart er:


 • ingen ny dato lige nu.


Jobnet CV og værktøjer 
(Id-nr. 1395010)
Alle målgrupper, ikke målgruppe 6.4 og 6.5

Et 2 ugers forløb med løbende optag hver mandag (fysisk plads til 7 deltagere på grund af COVID-19)

Mødetid: tirsdag og torsdag kl. 09.00 til 14.00 (fra den 6. oktober2020)

 • tirsdag den 6. oktober 2020


Joblog 
(Id-nr. 1391225)

Kurset er 4 dage om ugen i 2 uger, kan variere, hvis borger bliver færdig før tid. (fysisk plads til 7 deltagere på grund af COVID-19)

Mødetid er: mandag, tirsdag , torsdag og fredag . Mødetid er klokken 13 til 14:30

 • mandag den 28. september 2020

JobSpot (fysisk plads til 7 deltagere på grund af COVID-19)
(Id-nr. 1389711) 

Forudsætninger:
Deltagerne er ledige, der vil/skal have optimeret deres ansøgningsmaterialer og have sparring i forhold til, hvordan man opnår positiv kommunikation under jobsamtalen.

De ledige skal kunne anvende en pc selvstændigt, da en del af opgaverne laves som hjemmearbejde, med mulighed for at få sparring (via web), med underviseren eller de andre deltagere.

Mødetider:
Mandag tirsdag og onsdag kl. 9:00 til 12:00 - De øvrige dage arbejdes hjemme med mulighed for telefonisk- eller webkontakt med underviser. Forløbet varer 2 uger, med mulighed for forlængelse.

Kurset indeholder hjælp til hele forløbet gennem jobsøgningsprocessen, fra udvælgelse af relevante jobs, gennem analyse af indholdet i forhold til ønsker/krav til ansøger, formulering af ansøgning med stærke udsagn, konstruktion af målrettet cv i forhold til kvalifikationer, gennemførelse og forberedelse af jobsamtalen til kontakt pr. telefon før, og eventuelt, efter samtalen.

Formålet er, at lave materiale, der opfattes positivt og interessant af arbejdsgiverne og afviger fra normen i forhold til, hvordan materialet formuleres.

Der tages naturligvis udgangspunkt i den lediges ABC-strategi.

 • mandag den 28. september 2020

 

Din sundhed. (fysisk plads til 12 deltagere på grund af COVID-19)    
(Id-nr. 1387843)

Et 4 ugers forløb med løbende optag hver 2. uge. 
Undervisningen foregår tirsdag og fredag ​​fra 9:00 til 12:00

Din Sundhed består af 4 moduler, der hver strækker sig over to undervisningsgange á 3 timer.

Undervisningen er dialogbaseret og opfordrer alle kursister til at deltage aktivt.
Hele fundamentet for undervisningen bygger på kursisternes egne erfaringer og behov, så det bliver så relevant og givende som muligt.
Modulerne er tilrettelagt således, at kursisterne løbende vil skulle anvende den tillærte viden til forskellige opgaver og øvelser.
Samtidig sætter vi efter hver undervisningsgang et mål, som vi følger op på næste gang.
Vi tager små skridt mod at blive lidt mere hverdagssunde og holder hinanden op på det fra gang til gang

 • tirsdag den 29. september 2020

Sundhedssamtaler (Kun efter aftale med Stine)
(Id-nr.1394369)

Individuel sundhedssamtale med fokus på livsstilsændringer.

 

Timer pr. uge: 1 gang pr. uge

 

Har du en sundhedsrelateret problemstilling, du har behov for at få råd og vejledning i, har du mulighed for op til 10 samtaler.

Samtaleemnerne kan være alt fra problematikker omkring Diabetes 2, forhøjet blod-tryk/kolesteroltal og overspisning, til et ønske om en sundere hverdag med mere bevægelse.

Samtalerne vil tage udgangspunkt i dig, og vi vil undervejs snakke om simple redskaber, du kan bruge til at nå dine mål.

Vi vil efter hver samtale sætte et delmål, som vi følger op på løbende.

Du får ikke din nye livsstil foræret, men du får alle de værktøjer, der skal til for at komme godt i gang!

 

Underviser: Stine Marie Simonsen

 

Træning
(Id-nr. 1387888)

Træningskort hentes i Jobcentrets reception mellem klokken 10:00 til 12:00 samme dag man skal bruge det og afleveres i New Fitness' reception.

Træning alle hverdage mellem klokken 10:00 til 15:00

Mandag  er det en instruktør fra New Fitness der står til introduktion til maskiner fra klokken 12:00 til 15:00 (dette er obligatorisk første gang man træner)

 


Workshop & Jobsøgning
(Id-nr. 1397000)

3 ugers forløb hver mandag og torsdag kl. 9:30 til 12:30  (plads til 9 deltagere)

Workshop & Jobsøgning for jobparate ledige.

Forløbet indeholder; Jobsøgningsmarkedet og jobsøgningsstrategier med udgangspunkt i borgerens ABC strategi - med indblik i hvordan arbejdsmarked ser ud p.t., hvor er der jobåbningerne osv. Derudover bliver man undervist i hvordan et attraktivt CV skal se ud, hvordan skriver man en motiveret ansøgning, hvordan søger man uopfordret og personligt.

Afklaring af matchet mellem stillingsannoncer mod egne faglige og personlige kompetencer, opbygning af den personlige præsentation (elevatortalen), forberedelse til jobsamtalen, og hvordan bruges sociale medier som jobsøgningsværktøj, herunder brug af LinkedIn.

Der er mulighed for personlige samtaler løbende med Virksomhedskonsulent Carsten Jensen efter behov, og med henblik på at komme i praktik, løntilskud og ordinært arbejde.

 

 • mandag den 19. oktober 2020


Underviser: Carsten Jensen


Min chance 
(Id-nr. 1389710)

 

Varer 13 uger. Der er visitationssamtaler mandag og undervisning tirsdag klokken 9:30 til 11:45. Onsdag er der individuelle samtaler.

Løbende optag hver uge.

Rådgiver booker visitationssamtalen i Aytens kalender og opretter borgeren direkte på Min chances ID-nr. i 13 uger.Mit Liv - Mit Ansvar (fysisk plads til maks. 8  deltagere pt. på grund af COVID-19)
(Id-nr. 1383323)

Rådgiver kontakter Jobhuset eller Lene før opstart på tilbud.

Som udgangspunkt 8 uger, 8 timer pr. uge, efterfulgt af 13 ugers praktik.

Tilbud og jobplan planlægger rådgiver og der laves samtidig en henvisning med en opgave i Momentum til virksomhedskonsulenten.

Visitationssamtale - Mit Liv - Mit Ansvar

Samtalen varer ½ time. Løbende optag. Kontakt Jobhuset eller Lene, for på høre om der er plads. Derefter bookes visitationssamtalen i Lenes kalender (markeret med grønt). Borger starter på forløbet efterfølgende undervisningsdag.

Rådgiver er velkommen til at deltage i visitationssamtalen. Husk ved oprette opgave til Vibeke og Joan i Momentum, når samtalen / forløbet oprettes.

Hvis borger vurderes udenfor målgruppe til kurset, kan underviser tilbagevisitere eller eventuelt henvise til et andet forløb.Coach-samtaler ved Lene Nordestgaard
(Id-nr. 1394508)

Aftales mellem rådgiver, borger og Lene.

Op til 10 samtaler af 1 times varighed. Som udgangspunkt over 6 måneder.Fra Stress til Trivsel - til sygemeldte borgere
(Id-nr. 1394542)

8 ugers forløb. Maks. 10 borgere ad gangen og der er løbende indtag.

1. Visitationsamtale
(Id-nr. 1394526)

Bookes kun af rådgiver efter aftale med Trine.

Visitationsamtalen skal afklare, om den sygemeldte borger med stress, kan klare ved deltage i et gruppeforløb. Eller eventuelt skal i et individuelt coaching-forløb (Angst, Stress og Depression)

Coachsamtaler - Individuelt coaching-forløb

Bookes af Jobhuset.


Individuel jobcoaching - til Jobparate kontanthjælpsmodtagere
(ID-nr. 1395000)

Tirsdag i tidsrummet klokken 9:00 til 12:00. Bookes kun efter aftale med Sumaya.

Er til dig, som har brug til hjælp og inspiration med din jobundervisning og øge din mulighed for at åbne beskæftigelse.

Din jobcoach ruster dig til jobundervisning ved gennemgang af følgende omdrejningspunkter:

 • Afklaring af din situation, forventninger og jobønsker
 • Klarlæggelse af dine kompetencer, ressourcer og værdier i forhold til dine jobønsker
 • På lægge en jobundervisningstrategi nedenfor plan for hvordan du kan fastholde motivation i jobundervisning
 • Udarbejdelse af målrettet ansøgning og CV
 • At blive bedre til at klare kontakt til virksomheder og jobsamtalen.

Husk ved medbringe dit Nem-Id til at få adgang til Jobnet.

Varighed: 6 samtaler af 1½ gange afvejet, med mulighed for forlængelse efter aftale med Sumaya.Fleksforløb

Løbende indtag. Følg link til forløbsbeskrivelse her.

Fleksforløb 1 - onsdage (der er fysisk plads til 7 borgere på grund af COVID-19)
(Id-nr. 1396000)


Fleksforløb 2 - torsdage (der er fysisk plads til 7 borgere på grund af COVID-19)
(Id-nr. 1396001)


Mindfulness
(Id-nr. 1391452)

Hver mandag klokken 13:00 til 14:00 (Plads til max. 10 tilmeldte)

Som udgangspunkt 13 ugers kursus, men kan aftales til en anden varighed.

BEMÆRK !: Man kan ikke forlænge forløbet uden at forhøre sig først, da dette kursus er meget efterspurgt og pladsen begrænset.
Ved 3 gange udeblivelse, bliver pladsen annulleret og givet videre til en ny borger.

 • Ring og spørg for en ledig plads

 

Åben Jobrådgivning - For alle borgere over 18 år - bosat i Albertslund kommune

Hver fredag ​​klokken 9:00 til 12:00 - tilmelding er ikke nødvendig.

I Åben Jobrådgivning får du et godt råd til, hvordan du kan kvalificere og optimere dine jobmuligheder

Rådgivningen kan bestå af:

 • Vejledning omkring forskellige job, du kan søge med dine kvalifikationer og kompetencer
 • Tilretning af CV og ansøgning
 • Lægge en jobsøgningstrategi, herunder plan for hvordan du kan fastholde motivationen i din jobøgning
 • Hjælp til at oprette CV, jobprofil og jobagent i jobportaler på internettet.

Forbered dig inden du møder op ved at:

 • Opdatere dit CV på www.jobnet.dk
 • Medbringe dine jobsøgningsmaterialer.

Og husk Nem-ID til at få adgang til Jobnet.

 

FOKUS på fremtiden
(Id-nr. 1389269) Unge aktivitetsparate - 13 uger. (der er fysisk plads til 13 borgere på grund af COVID-19)

Start aftales mellem Rådgiver og underviser.

 

Coachsamtaler / forløb hos Anne Marie Iversen:
(Id-nr. 1389709)

Unge aktivitetsparate - Individuel samtaler med Anne Marie.

Individuel coachsamtale (1 gang ugentligt) for unge mellem 18 og 29 år.

Op til 10 samtaler der aftales efter behov, som udgangspunkt over et 6 måneders forløb.
Samtalerne tidsbestemmer sig efter den unges individuelle behov. Formålet er at understøtte en meningsfuld udviklings- og forandringsproces. Hermed fås en erklæring af enten uddannelse eller anden selvforsørgelse på sigt.

Individuel vejledning og coaching kan blandt andet være for unge, der har brug for håndteringsværktøjer i og individuelt samtaleforløb. For eksempel fordi den unge lige nu ikke kan deltage i gruppeforløb. 

 

Åbent tilbud
(Id-nr. 672827)

Der er maks. plads til 5 borgere i åbent tilbud.

Borgeren skal møde hver dag. Hvis borgeren udebliver, giver der besked via opgave til sagsbehandler på udeblivelsesdagen.

Borgeren deltager som hovedregel ikke på forløb, men får en pc, når de møder og sidder i venteområdet og jobsøger.

Der er mulighed for samtaler med underviser om jobundervisning, hvis der er ledige undervisere.

Møder borgeren stabilt og udviser interesse for at komme på et tilbud, er det en mulighed.


-------------------------------------------------- --------------------------------------

Aflyste forløb indtil videre:
--------------------------------------------- -------------------------------------------


GPS til dette arbejdsliv
(Id-nr. 1391469)

Dato for kurset er:

Efterfulgt af 8 ugers jobklub (denne kan ikke forlænges)

Jobklub - GPS og Jobspot
( Id-nr. 1392755 )

1 dag om ugen - onsdage klokken 12:30 til 14:00.
Datoer for kurserne er:

Angst og Depression - Individuelt coaching forløb

Tilmelding sker ved at sende og mail til Jobhuset og hør om Lene har ledige pladser.