Tilmelding til forløb i Jobhuset

Her finder du en oversigt over planlagte forløb i Jobhuset. Der kan altid tilmeldes borgere, så længe der står en dato for opstart af kurserne


For at se beskrivelser af forløbene, klik på den grå og grønne menuknap "Vis menuen" oppe til venstre og tryk på det ønskede forløb.

Alle med interesse for Jobhusets forløb, er velkomne til at besøge os.

Ring gerne i forvejen (Jobhusets hovednummer 43 68 74 36), så giver vi en kop kaffe, når du dukker op.

Tilmelding

Tilmelding kan kun foretages af rådgivere fra Jobcenter Albertslund. Tal med din rådgiver, om dine muligheder for at deltage. 

Du kan kontakte din rådgiver ved at ringe til Jobcentret på 4368 7400.

 

Introforløb i Jobhuset 
(Id-nr. 1391224)

Kurset er 1 formiddag. mandag klokken 9 til 12.

Afklaring af behov
Kursisten udfylder et spørgeskema og gennemfører en samtale med en underviser. Underviseren vurderer hvilke forløb, der kan hjælpe kursisten tilbage på arbejdsmarkedet.
Der er introforløb på følgende datoer i 2019:

 • 25. november 2019
 • 2. december 2019
 • 9. december 2019
 • 16. december 2019

 • 6. januar 2020
 • 13. januar 2020
 • 20. januar 2020
 • 27. januar 2020

GPS til dit arbejdsliv
(Id-nr. 1391469)

Kurset varer 3 uger - daglig mødetid er klokken 9 til 12.
Dato for kurset er:

 • 19. november 2019 - Bemærk at holdstart er tirsdag

 • 2. januar 2020 - Bemærk at holdstart er torsdag


Efterfulgt af 8 ugers jobklub (denne kan ikke forlænges).

Jobklub - GPS og Jobspot
(Id-nr. 1392755)

Kurset ligger onsdage klokken 12:30 til 14:00 - 1 dag om ugen.
Datoer for kurserne er:

 • 11. december 2019 (kun hvis borger har været på GPS fra den 18. november 2019)

 • 22. januar 2020 (kun hvis borger har været på GPS fra den 2. januar 2020).

JobSpot 
(Id-nr. 1389711)

Kurset varer 2 uger. Daglig mødetid er klokken 9 til 12.
Datoer for kurserne er:

 • 9. december 2019

 • 20. januar 2020

Efterfulgt af 8 ugers jobklub (Denne kan ikke forlænges).

Jobklub - GPS og Jobspot

(Id-nr. 1392755)

1 dag om ugen - onsdage klokken 12:30 til 14:00.
Datoer for kurserne er:

 • 20. november 2019 (kun hvis man har været på Jobspot fra den 4. november 2019)

 • 8. januar 2020 (kun hvis man har været på Jobspot fra den 9. december 2019)
 • 5. februar 2020 (kun hvis man har været på Jobspot fra den 20. januar 2020)

Joblog 
(Id-nr. 1391225)

Kurset er 3 dage om ugen i 2 uger, der afkortes hvis borger bliver færdig før tid.
Kurset ligger tirsdag, onsdag og torsdag. Mødetid er klokken 9 til 11:45.
Kursusstart er:

 • 10. december 2019

 • 14. januar 2020

4 dages IT
(Id-nr. 1392754)

Kurset er 8 dage over to uger. Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Mødetid klokken 9 til 11:45.
Kursusstart er:

 • 26. november 2019

 • 2. januar 2020 - Bemærk at holdstart er torsdag

Jobnet CV 
(Id-nr. 1394001)

1 uge med mulighed for forlængelse (forlængelse tilmeldes af Jobhuset). Foregår hver mandag til fredag klokken 12:30 til 14:00.

Målet med forløbet er, at kursisten får indblik i Jobnets funktioner og diverse værktøjer, herunder Joblog.

Kursisten skal også få udarbejdet eller opdateret sit Jobnet CV. Det skal herefter være søgbart og derved  hjælpe den ledige ud på arbejdsmarkedet.

Husk Nem-Id.

Datoerne for kursusstart er:

 • 19. november 2019 (Bemærk at holdet først starter tirsdag)
 • 25. november 2019
 • 2. december 2019
 • 9. december 2019
 • 16. december 2019

 • 6. januar 2020
 • 13. januar 2020
 • 20. januar 2020
 • 27. januar 2020

Åben for alle målgrupper. 

Din sundhed. Ingen ledige pladser pt.

(Id-nr. 1387843)

Kurset varer 10 uger. Kurset ligger tirsdag og fredag klokken 9:00 til 11:45.

Der er løbende optag hver 14. dag. Der er mulighed for, at borgeren kun deltager på de moduler, der passer ind. Men det bedste er, at alle moduler gennemføres, for en bedre forståelse.

Kurset er opbygget over 5 moduler:

 1. sundhed og livsstil
 2. psykisk sundhed
 3. livsstilssygdomme
 4. kost og ernæring
 5. fysisk inaktivitet.

Sundhedssamtale (individuel samtale med Betina - 45 min. pr. gang): Der er pt. ikke flere ledige tider hos Betina.

 

Træning
(Id-nr. 1387888)

Kortet skal afhentes i Jobcentrets reception mellem klokken 9:00 og 12:45 samme dag du skal bruge kortet.

Træning alle hverdage mellem klokken 10:00 til 14:00

Mandag og onsdag er Betina der fra klokken 13:00 til 15:00

 

Angst og Depression - Individuelt coaching forløb

Tilmelding sker ved at sende en mail til Jobhuset og hør om Betina eller Lene har ledige pladser.

 

Mit Liv - Mit Ansvar 
(Id-nr. 1383323)

 Rådgiver kontakter Jobhuset eller Lene før oprettelse af tilbud.

Som udgangspunkt 8 uger, 10 timer pr. uge, efterfulgt af 13 ugers praktik.

Tilbud og jobplan oprettes af rådgiver og der laves samtidig en henvisning med en opgave i Momentum til virksomhedskonsulenten.

Visitationssamtale - Mit Liv – Mit Ansvar

Samtalen varer ½ time. Løbende optag. Kontakt Jobhuset eller Lene, for at høre om der er plads. Derefter bookes visitationssamtalen i Lenes kalender (markeret med grønt). Borger starter på forløbet efterfølgende undervisningsdag.

Rådgiver er velkommen til at deltage i visitationssamtalen. Ved henvisning er formål beskrevet af rådgiver. Husk at oprette en opgave til Vibeke og Joan i Momentum, når samtalen/forløbet oprettes.

Hvis borger vurderes uden for målgruppen til kurset, kan underviser tilbagevisitere eller eventuelt henvise til et andet forløb.

 

Coach-samtaler ved Lene Nordestgaard
(Id-nr. 1394508)

Aftales mellem rådgiver, borger og Lene.

Op til 10 samtaler af 1 times varighed. Som udgangspunkt over 6 måneder.

 

Mindfulness. Der er desværre ikke flere ledige pladser i 2019
(Id-nr. 1391452)

Hver mandag klokken 13:00 til 14:00

Som udgangspunkt 13 ugers kursus, men kan aftales til en anden varighed.

BEMÆRK!: Man kan ikke forlænge forløbet uden at forhøre sig først, da dette kursus er meget efterspurgt og pladsen begrænset.

 

Fra Stress til Trivsel - for sygemeldte borgere
(Id-nr. 1394542)

8 ugers forløb. Max. 10 borgere ad gangen og der er løbende indtag.

1. Visitationsamtale
(Id-nr. 1394526)

Bookes kun efter aftale med Trine.

Visitationsamtalen skal afklare, om den sygemeldte borger med stress, kan klare at deltage i et gruppeforløb. Eller eventuelt skal i et individuelt coaching-forløb (Angst, Stress og Depression)

Coachsamtaler - Individuelt coaching-forløb

Bookes af Jobhuset.

 

Multietnisk forløb
(Id-nr. 1392637) 

Baseret på individuelle samtaler. Mødetid er klokken 9:00 til 11:45.

Forløbet er fleksibelt og skræddersyes til den enkelte borgers behov,  med en varighed på op til 20 uger. 

Visitation

Rådgiver booker en visitationstid i Shahins kalender (i blokke der markeres til dette formål).

Efter den første samtale opretter Jobhuset borgeren i forløbet og underretter rådgiveren herom. 

Jobklub - Multietnisk forløb
(Id-nr. 1392638)

Jobklubben varer i 8 uger og starter lige efter at du har været på Multietnisk forløb.

Formålet er at støtte dig i din aktive jobsøgning. Håbet er også, at du kan vedligeholde din viden og have mulighed for at lære nyt.

 

Min chance 
(Id-nr. 1389710)

Varer 13 uger. Der er visitation mandag og undervisning tirsdag klokken 9:30 til 11:45. Onsdag er der individuelle samtaler.

Løbende optag hver uge.

Rådgiver booker visitationssamtalen i Aytens kalender og opretter borgeren direkte på Min Chances ID-nr. i 13 uger. Hele forløbet.

 

Fleksforløb

Der er fleksforløb to dage om ugen. Løbende indtag. Følg link til forløbsbeskrivelse her.

Fleksforløb 1 - onsdage
(Id-nr. 1396000)


Fleksforløb 2 - torsdage
(Id-nr. 1396001)

 

Individuel Jobcoaching - for Jobparate kontanthjælpsmodtagere
(ID-nr. 1395000)

Tirsdag i tidsrummet klokken 9:00 til 12:00. Bookes kun efter aftale med Sumaya.

Er til dig, som har brug for hjælp og inspiration med din jobsøgning og øge dine mulighed for at opnå beskæftigelse.

Din jobcoach ruster dig til jobsøgning ved gennemgang af følgende omdrejningspunkter:

 • Afklaring af din situation, forventninger og jobønsker
 • Klarlæggelse af dine kompetencer, ressourcer og værdier i forhold til dine jobønsker
 • At lægge en jobsøgningstrategi herunder plan for hvordan du kan fastholde motivation i jobsøgning
 • Udarbejdelse af målrettet ansøgning og CV
 • At blive bedre til at klare kontakt til virksomheder og jobsamtalen.

Husk at medbringe dit Nem-Id for at få adgang til Jobnet.

Varighed: 6 samtaler af 1½ times varighed, med mulighed for forlængelse efter aftale med Sumaya.

 

Åben Jobrådgivning - For alle borgere over 18 år - bosat i Albertslund kommune

Hver fredag klokken 9:00 til 12:00 (tilmelding er ikke nødvendig). I Åben Jobrådgivning får du gode råd til, hvordan du kan kvalificere og optimere din jobsøgning.

Rådgivningen kan bestå af:

 • Vejledning omkring hvilke jobs du kan søge med dine kvalifikationer og kompetencer
 • Tilretning af CV og ansøgning
 • At lægge en jobsøgningstrategi, herunder plan for hvordan du kan fastholde motivation i jobsøgningen
 • Hjælp til at oprette CV, jobprofil og jobagent i jobportaler på internettet.

Forbered dig inden du møder op ved at:

 • Opdatere dit CV på www.jobnet.dk
 • Medbringe dine jobsøgningsmaterialer.

Og husk Nem-ID for at få adgang til Jobnet.

Åbent tilbud
(Id-nr. 672827)

Der er max. plads til 5 borgere i åbent tilbud.

Borgeren skal møde hver dag. Hvis borgeren udebliver, gives der besked via opgave til sagsbehandler på udeblivelsesdagen.

Borgeren deltager som hovedregel ikke på forløb, men får en pc når de møder og sidder i venteområdet og jobsøger.

Der er mulighed for samtaler med underviser om jobsøgning, hvis der er ledige undervisere.

Møder borgeren stabilt og udviser interesse for at komme på et tilbud, er det en mulighed.

 

FOKUS på fremtiden
(Id-nr. 1389269)

Unge aktivitetsparate - 13 uger.

Mødetid er mandag-onsdag-fredag klokken 9:00 til 12:00.

 

Coachsamtaler/forløb hos Anne Marie Iversen:
(Id-nr. 1389709)

Unge aktivitetsparate - Individuelle samtaler med Anne Marie.

Individuel coachsamtale (1 times varighed) for unge mellem 18 og 29 år.

Op til 10 samtaler der aftales efter behov, som udgangspunkt over et 6 måneders forløb.
Samtalerne former sig efter den unges individuelle behov. Formålet er at understøtte en meningsfuld udviklings- og forandringsproces. Hermed fås en afklaring af enten uddannelse eller anden selvforsørgelse på sigt.

Individuel vejledning og coaching kan blandt andet være for unge, der har brug for håndteringsværktøjer i et individuelt samtaleforløb. For eksempel fordi den unge lige nu ikke kan deltage i gruppeforløb.