Tilmelding til forløb i Jobhuset

Her finder du en oversigt over planlagte forløb i Jobhuset. Der kan altid tilmeldes borgere, så længe der står en dato for opstart af kurserne.


For at se beskrivelser af forløbene, klik på den grå og grønne menuknap "Vis menuen" oppe til venstre og tryk på det ønskede forløb.

 ___________________________________________________

Alle med interesse for Jobhusets forløb, er velkomne til at besøge os.

Ring gerne i forvejen (Jobhusets hovednummer 43 68 74 36), så giver vi en kop kaffe, når du dukker op.

Bemærk: Tilmelding kan KUN foretages af rådgivere fra Jobcenter Albertslund.

Tal med din rådgiver, om dine muligheder for deltagelse.

Du kan kontakte din rådgiver ved at ringe til Jobcentret på 43 68 74 00.

____________________________________________________

Introforløb i Jobhuset - 1 formiddag (Mandag kl. 9 til 12)
(Id-nr. 1391224)

Afklaring af behov.
Kursisten udfylder et spørgeskema og gennemfører en samtale med en underviser, der vurderer hvilke forløb, der kan hjælpe kursistens muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

23. september 2019

30. september 2019

7. oktober 2019

14. oktober 2019

21. oktober 2019

28. oktober 2019

4. november 2019

11. november 2019

18. november 2019

25. november 2019

____________________________________________________

GPS til dit arbejdsliv (3 uger - daglig mødetid er kl. 9:00 til 12:00)
(Id-nr. 1391469)

14. oktober 2019

efterfuldt af 8 ugers jobklub (Denne kan ikke forlænges)

Jobklub - GPS og Jobspot:
(Id-nr. 1392755)

1 dag om ugen - onsdage kl. 12:30 til 14:00

2. oktober 2019 (kun hvis borger har været på forløbet fra den 9. september 2019)

6. november 2019 (kun hvis borger har været på forløbet fra den 14. oktober 2019)

 

____________________________________________________

JobSpot (2 uger - daglig mødetid er kl. 9:00 til 12:00)
(Id-nr. 1389711)

30. september 2019

4. november 2019

efterfuldt af 8 ugers. Denne kan ikke forlænges

Jobklub - GPS og Jobspot:
(Id-nr. 1392755)

1 dag om ugen - onsdage kl. 12:30 til 14:00

16. oktober 2019 (kun hvis man har været på Jobspot fra den 30. september 2019)

20. november 2019 (kun hvis man har været på Jobspot fra den 4. november 2019)

____________________________________________________

Joblog (3 dage om ugen - 2 uger, der afkortes hvis borger bliver færdig før tid) - tirsdag, onsdag og torsdag (mødetid kl. 9:00 til 11:45)
(Id-nr. 1391225)

15. oktober 2019

12. november 2019

____________________________________________________

4 dages IT (8 dage - 2 uger) - tirsdag, onsdag, torsdag og fredag (mødetid kl. 9:00 til 11:45)
(Id-nr. 1392754)

1. oktober 2019

29. oktober 2019

____________________________________________________

Jobnet CV (Hver mandag til fredag kl. 12:30 til 14:00 - 1 uge med mulighed for forlængelse. (forlængelse tilmeldes af Jobhuset)
(Id-nr. 1394001)

Målet med forløbet er, at kursisten får indblik i Jobnets funktioner og diverse værktøjer, herunder Joblog samt at få udarbejdet eller opdateret sit Jobnet CV, således at det er søgbart og derved kan hjælpe den ledige ud på arbejdsmarkedet.

Husk NEM-ID

23. september 2019

30. september 2019

7. oktober 2019

14. oktober 2019

21. oktober 2019

28. oktober 2019

4. november 2019

11. november 2019

 Alle målgrupper

____________________________________________________

Din sundhed (10 uger - tirsdag og fredag kl. 9:00 til 11:45)
(Id-nr. 1387843)

Ingen ledige pladser pt!

Der er løbende optag hver 14. dag og der er mulighed for, at borgeren kun deltager på de moduler, der passer ind. Men det bedste er, at alle moduler gennemføres, for en bedre forståelse.

Kurset er opbygget over 5 moduler
1 sundhed og livsstil
2 psykisk sundhed
3 Livsstilsygdomme
4 Kost og ernæring
5 Fysisk inaktivitet

---------

Sundhedssamtale (Individuel samtale med Betina - 45 min. pr. gang):


Der er pt. ikke flere ledige tider hos Betina

____________________________________________________

Træning:
(Id-nr. 1387888)

Kortet skal afhentes i Jobcentrets reception mellem kl. 9:00 til 12:45 - samme dag man skal bruge kortet.

Træning alle hverdage mellem kl. 10:00 til 14:00

Mandag og onsdag er Betina der fra kl. 13.00 til 15.00

____________________________________________________

Angst og Depression - Individuelt coaching forløb

Tilmelding:

Send en mail til Jobhuset og hør om Betina eller Lene har ledige pladser

____________________________________________________

Mit Liv - Mit Ansvar (som udgangspunkt 8 uger i 10 timer pr. uge - Efterfulgt af 13 ugers praktik)
(Id-nr. 1383323) - Rådgiver kontakter Jobhuset eller Lene før oprettelse af tilbud.

-Tilbud og jobplan oprettes af rådgiver og der laves samtidig en henvisning med en opgave i Momentum til virksomhedskonsulenten.

---------

Visitationssamtale - Mit Liv – Mit Ansvar (½ times varighed)

Løbende optag - Kontakt Jobhuset eller Lene, for at høre om der er plads.
Derefter bookes visitationssamtalen i Lene
kalender (markeret med grønt)
Borger starter på forløbet efterfølgende undervisningsdag


-Rådgiver er velkommen til at deltage i visitationssamtalen. Ved henvisning er formål beskrevet af rådgiver.

-Husk at oprette en opgave til Vibeke og Joan i Momentum, når samtalen/forløbet oprettes.

Hvis borger vurderes uden for målgruppen til kurset, kan underviser tilbagevisitere eller evt. henvise til et andet forløb.

---------

Coach-samtaler ved Lene Nordestgaard
(Id-nr. 1394508)


Aftales mellem rådgiver, borger og Lene

Op til 10 samtaler af 1 times varighed - Som udgangspunkt over 6 måneder.

____________________________________________________

Mindfulness (hver mandag kl. 13:00 til 14:00)
(Id-nr. 1391452)

Ledige pladser:

28. oktober 2019

(Som udgangspunkt 13 ugers kursus, men kan aftales til en anden varighed)

BEMÆRK!: Man kan ikke forlænge forløbet uden at forhøre sig først, da dette kursus er meget efterspurgt og pladsen begrænset.

____________________________________________________

Fra Stress til Trivsel - 8 ugers forløb (For sygemeldte borgere)
(Id-nr. 1394542)

Max. 10 borgere ad gangen og der er løbende indtag.

1. Visitationsamtale
(Id-nr. 1394526)

Bookes kun efter aftale med Trine

Visitationsamtalen er målrettet til at afklare hvorvidt den sygemeldte borger med stress, kan klare at deltage i et gruppeforløb, eller eventuelt skal i et individuelt coaching-forløb (Angst, Stress og Depression)

Coachsamtaler - Individuelt coaching-forløb

Bookes af Jobhuset

____________________________________________________

Multietnisk forløb (baseret på individuelle samtaler)  (Mødetid er kl. 9:00 til 11:45)
(Id-nr. 1392637) 

Forløbet er fleksibelt og skræddersyes til den enkelte borgers behov,  med en varighed på op til 20 uger. 

Visitation: Rådgiver booker en visitationstid i Shahins kalender (i blokke der markeres til dette formål).

Efter den første samtale opretter Jobhuset borgeren i forløbet og underretter rådgiveren herom. 

Jobklub - Multietnisk forløb:
(Id-nr. 1392638)

Jobklubben varer i 8 uger og starter lige efter at du har været på Multietnisk forløb.

Formålet er at støtte dig i din aktive jobsøgning.

Håbet er også, at du kan vedligeholde din viden og have mulighed for at lære nyt.

____________________________________________________

Min chance - 13 uger (Visitation mandag, Undervisning tirsdag kl. 9:30 til 11:45 og individuelle samtaler onsdag)
(Id-nr. 1389710) 

Løbende optag hver uge

Rådgiver booker visitationssamtalen i Aytens kalender
og opretter borgeren direkte på Min Chances ID-nr. i 13 uger. (Hele forløbet)

____________________________________________________

Fleksforløb:

Fleksforløb 1 - onsdage
(Id-nr. 1396000)

Løbende indtag


Fleksforløb 2 - torsdage
(Id-nr. 1396001)

Løbende indtag

se beskrivelse her

______________________________________________________

Individuel Jobcoaching - for Jobparate kontanthjælpsmodtagere
(ID-nr. 1395000)

Tirsdag i tidsrummet kl. 9:00 til 12:00

Bookes kun efter aftale med Sumaya

Er til dig, som har brug for hjælp og inspiration med din jobsøgning og øge dine mulighed for at opnå beskæftigelse.

Din jobcoach ruster dig til jobsøgning ved gennemgang af følgende omdrejningspunkter:

• Afklaring af din situation, forventninger og jobønsker
• Klarlæggelse af dine kompetencer, ressourcer og værdier i forhold til dine jobønsker
• At lægge en jobsøgningstrategi herunder plan for hvordan du kan fastholde motivation i jobsøgning
• Udarbejdelse af målrettet ansøgning og CV
• At blive bedre til at klare kontakt til virksomheder og jobsamtalen

Husk at medbringe dit Nem-ID for at få adgang til Jobnet.

Varighed: 6 samtaler af 1½ times varighed, med mulighed for forlængelse efter aftale med Sumaya.

____________________________________________________

Åben Jobrådgivning - For alle borgere over 18 år - bosat i Albertslund kommune:

Hver fredag kl. 9:00 til 12:00  (tilmelding er ikke nødvendig) 

I åben jobrådgivning får du gode råd til, hvordan du kan kvalificere og optimere din jobsøgning.

Rådgivningen kan bestå af:

• Vejledning omkring hvilke jobs du kan søge med dine kvalifikationer og kompetencer
• Tilretning af CV og ansøgning
• At lægge en jobsøgningstrategi, herunder plan for hvordan du kan fastholde motivation i jobsøgningen
• Hjælp til at oprette CV, jobprofil og jobagent i jobportaler på internettet

Forbered dig inden du møder op ved at:

• Opdatere dit CV på www.jobnet.dk
• Medbringe dine jobsøgningsmaterialer

Og husk Nem-ID for at få adgang til Jobnet.

____________________________________________________

Åbent tilbud:
(Id-nr. 672827)

Dog ikke i ugerne 36, 37 og 38

Der er max. plads til 5 borgere i åbent tilbud.

Borgeren skal møde hver dag. Hvis borgeren udebliver, gives der besked via opgave til sagsbehandler på udeblivelsesdagen.

Indhold i tilbuddet:
Borgeren deltager som hovedregel ikke på forløb, men får en pc når de møder og sidder i venteområdet og jobsøger.

Der er mulighed for samtaler med underviser om jobsøgning, hvis der er ledige undervisere.

Møder borgeren stabilt og udviser interesse for at komme på et tilbud, er det en mulighed.
Hvis denne mulighed skal kunne bruges, skal sagsbehandler åbne for muligheden ved henvisningen af borger.

____________________________________________________

FOKUS på fremtiden:
(Id-nr. 1389269)

Unge aktivitetsparate - 13 uger 

Mødetid er mandag-onsdag-fredag kl. 9:00 til 12:00

---------

Coachsamtaler/forløb hos Anne Marie Iversen:
(Id-nr. 1389709)

Unge aktivitetsparate - Individuelle samtaler med Anne Marie

Individuel coachsamtale (1 times varighed) for unge mellem 18 og 29 år.

Op til 10 samtaler der aftales efter behov, som udgangspunkt over et 6 måneders forløb.
Samtalerne former sig efter den unges individuelle behov, og formålet er at understøtte en meningsfuld udviklings- og forandringsproces med henblik på afklaring af enten uddannelse eller anden selvforsørgelse på sigt.
Individuel vejledning og coaching kan bl.a. være for unge, der har brug for håndteringsværktøjer i et individuelt samtaleforløb, eksempelvis fordi den unge lige nu ikke kan deltage i gruppeforløb.

____________________________________________________