Tilmelding til forløb i Jobhuset

Her finder du en oversigt over planlagte forløb i Jobhuset. Der kan altid tilmeldes borgere, så længe der står en dato for opstart af kurserne


For at se beskrivelser af forløbene, klik på den grå og grønne menuknap "Vis menuen" oppe til venstre og tryk på det ønskede forløb.


Tilmelding:

Kan kun foretages af rådgivere fra Jobcenter Albertslund. Tal med din rådgiver, om dine muligheder for at deltage. 

Du kan kontakte din rådgiver ved at ringe til Jobcentret på 4368 7400.

 

GPS til dit arbejdsliv
(Id-nr. 1391469)

Kurset varer 3 uger - daglig mødetid er klokken 9 til 12.
Dato for kurset er:

 • 9. marts 2020

 • 14. april 2020 (Bemærk! holdstart er tirsdag efter påske)

Efterfulgt af 8 ugers jobklub (denne kan ikke forlænges)

Jobklub - GPS og Jobspot
(Id-nr. 1392755)

1 dag om ugen - onsdage klokken 12:30 til 14:00. 
Datoer for kurserne er:

 • 26. februar 2020 (kun hvis borger har været på GPS fra den 3. februar 2020)

 • 1. april 2020 (kun hvis borger har været på GPS fra den 9. marts 2020)

 • 6. maj 2020 (kun hvis borger har været på GPS fra den 14. april 2020)

JobSpot 
(Id-nr. 1389711)

Kurset varer 2 uger. Daglig mødetid er klokken 9 til 12.
Datoer for kurserne er:

 • 24. februar 2020

 • 30. marts 2020

Efterfulgt af 8 ugers jobklub (Denne kan ikke forlænges)

Jobklub - GPS og Jobspot
(Id-nr. 1392755)

1 dag om ugen - onsdage klokken 12:30 til 14:00.
Datoer for kurserne er:

 • 11. marts 2020 (kun hvis man har været på Jobspot fra den 24. februar 2020)

 • 16. april 2020 (kun hvis man har været på Jobspot fra den 30. marts 2020)

Joblog 
(Id-nr. 1391225)

Kurset er 3 dage om ugen i 2 uger, der afkortes hvis borger bliver færdig før tid.
Kurset ligger onsdag, torsdag og fredag. Mødetid er klokken 9 til 11:45.
Kursusstart er:

 • 11. marts 2020

3 dages IT
(Id-nr. 1392754)

Kurset er 6 dage over to uger. onsdag kl. 9:00 til 14:00, torsdag og fredag kl. 9:00 til 11:45.
Kursusstart er:

 • 26. februar 2020

 • 25. marts 2020

Jobnet CV og værktøjer 
(Id-nr. 1395001)
Alle målgrupper, dog ikke målgruppe 6.4 og 6.5

Et 2 ugers forløb med løbende optag hver mandag.

Mødetid: Mandag og tirsdag kl. 09:00 til 14:00.

 • 2. marts 2020

 • 9. marts 2020

 • 16. marts 2020

 • 23. marts 2020

 • 30. marts 2020

Træning
(Id-nr. 1387888)

Kortet skal afhentes i Jobcentrets reception mellem klokken 9:00 og 12:45 samme dag du skal bruge kortet.

Træning alle hverdage mellem klokken 10:00 til 14:00

Mandag og onsdag er det Steffen fra New Fitness der står for introduktion til maskinerne fra klokken 13:00 til 15:00 (dette er obligatorisk første gang man træner)

 

Angst og Depression - Individuelt coaching forløb

Tilmelding sker ved at sende en mail til Jobhuset og hør om Betina eller Lene har ledige pladser.

 

Mit Liv - Mit Ansvar 
(Id-nr. 1383323)

 Rådgiver kontakter Jobhuset eller Lene før oprettelse af tilbud.

Som udgangspunkt 8 uger, 10 timer pr. uge, efterfulgt af 13 ugers praktik.

Tilbud og jobplan oprettes af rådgiver og der laves samtidig en henvisning med en opgave i Momentum til virksomhedskonsulenten.

Visitationssamtale - Mit Liv – Mit Ansvar

Samtalen varer ½ time. Løbende optag. Kontakt Jobhuset eller Lene, for at høre om der er plads. Derefter bookes visitationssamtalen i Lenes kalender (markeret med grønt). Borger starter på forløbet efterfølgende undervisningsdag.

Rådgiver er velkommen til at deltage i visitationssamtalen. Ved henvisning er formål beskrevet af rådgiver. Husk at oprette en opgave til Vibeke og Joan i Momentum, når samtalen/forløbet oprettes.

Hvis borger vurderes uden for målgruppen til kurset, kan underviser tilbagevisitere eller eventuelt henvise til et andet forløb.

 

Coach-samtaler ved Lene Nordestgaard
(Id-nr. 1394508)

Aftales mellem rådgiver, borger og Lene.

Op til 10 samtaler af 1 times varighed. Som udgangspunkt over 6 måneder.

 

Mindfulness
(Id-nr. 1391452)

Hver mandag klokken 13:00 til 14:00

Som udgangspunkt 13 ugers kursus, men kan aftales til en anden varighed.

 • 2. marts 2020

 • 30. marts 2020

BEMÆRK!: Man kan ikke forlænge forløbet uden at forhøre sig først, da dette kursus er meget efterspurgt og pladsen begrænset.

 

Fra Stress til Trivsel - for sygemeldte borgere
(Id-nr. 1394542)

8 ugers forløb. Max. 10 borgere ad gangen og der er løbende indtag.

1. Visitationsamtale
(Id-nr. 1394526)

Bookes kun efter aftale med Trine.

Visitationsamtalen skal afklare, om den sygemeldte borger med stress, kan klare at deltage i et gruppeforløb. Eller eventuelt skal i et individuelt coaching-forløb (Angst, Stress og Depression)

Coachsamtaler - Individuelt coaching-forløb

Bookes af Jobhuset.

Jobrettet fokus (målgruppe 6.3)
(Id-nr. 1396003)

Individuelt coachingforløb på 8 uger med hovedvægt på fastholdelse og motivation til praktik og job.
Identificere konkrete jobmål, nyorientering, styrkeidentifikation og ressourcespotting med afsæt i empowerment.

Sideløbende opkobling til virksomhedskonsulent og praktikværksted i Jobhuset.

Samtalerne er på 60 minutter og ligger fra kl. 9:00 til 10:00 mandag, tirsdag, torsdag eller fredag.

Tilmelding efter aftale med Connie Boysen.

Mindfulness uden kropsøvelser - alle målgrupper
(Id-nr. 1396004)

13 ugers forløb med løbende optag - Hver onsdag kl. 13:00 til 13:45.
Bevidst tilstedeværelse, ro og balance. Grounding & nærværende tilstedeværelse i nuet med kropsscanning.

 • 19 februar


Min chance 
(Id-nr. 1389710)

Varer 13 uger. Der er visitation mandag og undervisning tirsdag klokken 9:30 til 11:45. Onsdag er der individuelle samtaler.

Løbende optag hver uge.

Rådgiver booker visitationssamtalen i Aytens kalender og opretter borgeren direkte på Min Chances ID-nr. i 13 uger. Hele forløbet.

 

Fleksforløb

Der er fleksforløb to dage om ugen. Løbende indtag. Følg link til forløbsbeskrivelse her.

Fleksforløb 1 - onsdage
(Id-nr. 1396000)


Fleksforløb 2 - torsdage
(Id-nr. 1396001)

 

Individuel Jobcoaching - for Jobparate kontanthjælpsmodtagere
(ID-nr. 1395000)

Tirsdag i tidsrummet klokken 9:00 til 12:00. Bookes kun efter aftale med Sumaya.

Er til dig, som har brug for hjælp og inspiration med din jobsøgning og øge dine mulighed for at opnå beskæftigelse.

Din jobcoach ruster dig til jobsøgning ved gennemgang af følgende omdrejningspunkter:

 • Afklaring af din situation, forventninger og jobønsker
 • Klarlæggelse af dine kompetencer, ressourcer og værdier i forhold til dine jobønsker
 • At lægge en jobsøgningstrategi herunder plan for hvordan du kan fastholde motivation i jobsøgning
 • Udarbejdelse af målrettet ansøgning og CV
 • At blive bedre til at klare kontakt til virksomheder og jobsamtalen.

Husk at medbringe dit Nem-Id for at få adgang til Jobnet.

Varighed: 6 samtaler af 1½ times varighed, med mulighed for forlængelse efter aftale med Sumaya.

 

Åben Jobrådgivning - For alle borgere over 18 år - bosat i Albertslund kommune

Hver fredag klokken 9:00 til 12:00 (tilmelding er ikke nødvendig). I Åben Jobrådgivning får du gode råd til, hvordan du kan kvalificere og optimere din jobsøgning.

Rådgivningen kan bestå af:

 • Vejledning omkring hvilke jobs du kan søge med dine kvalifikationer og kompetencer
 • Tilretning af CV og ansøgning
 • At lægge en jobsøgningstrategi, herunder plan for hvordan du kan fastholde motivation i jobsøgningen
 • Hjælp til at oprette CV, jobprofil og jobagent i jobportaler på internettet.

Forbered dig inden du møder op ved at:

 • Opdatere dit CV på www.jobnet.dk
 • Medbringe dine jobsøgningsmaterialer.

Og husk Nem-ID for at få adgang til Jobnet.

Åbent tilbud
(Id-nr. 672827)

Der er max. plads til 5 borgere i åbent tilbud.

Borgeren skal møde hver dag. Hvis borgeren udebliver, gives der besked via opgave til sagsbehandler på udeblivelsesdagen.

Borgeren deltager som hovedregel ikke på forløb, men får en pc når de møder og sidder i venteområdet og jobsøger.

Der er mulighed for samtaler med underviser om jobsøgning, hvis der er ledige undervisere.

Møder borgeren stabilt og udviser interesse for at komme på et tilbud, er det en mulighed.

 

FOKUS på fremtiden
(Id-nr. 1389269)

Unge aktivitetsparate - 13 uger.

Mødetid er mandag-onsdag-fredag klokken 9:00 til 12:00.

 

Coachsamtaler/forløb hos Anne Marie Iversen:
(Id-nr. 1389709)

Unge aktivitetsparate - Individuelle samtaler med Anne Marie.

Individuel coachsamtale (1 times varighed) for unge mellem 18 og 29 år.

Op til 10 samtaler der aftales efter behov, som udgangspunkt over et 6 måneders forløb.
Samtalerne former sig efter den unges individuelle behov. Formålet er at understøtte en meningsfuld udviklings- og forandringsproces. Hermed fås en afklaring af enten uddannelse eller anden selvforsørgelse på sigt.

Individuel vejledning og coaching kan blandt andet være for unge, der har brug for håndteringsværktøjer i et individuelt samtaleforløb. For eksempel fordi den unge lige nu ikke kan deltage i gruppeforløb. 

 

Jobnet CV (målgruppe 6.5)
(Id-nr. 1396002)

Forløbet er på 4 uger, fordelt på 2 dage om ugen - mandag og torsdag eller tirsdag og fredag kl. 12:30 til 14:00

Individuelt vejledningsforløb i Jobnet CV - varighed 4 uger. mødetid mandag & torsdag eller tirsdag & fredag kl. 12:30 til 14:00 (+ 1 time mandag kl. 14:00 - 15:00) Formålet med tilbuddet er, at give den unge et fuldt funktionsdygtigt CV på Jobnet.dk - Individuel vejledning. Synliggørelse af egne kvalifikationer, kompetencer og erfaring. Kendskab til søgefunktioner, lovkrav og Joblog.
HUSK! at medbringe Nem-ID. 

Opstart den 3. februar 2020 - Aftales med Connie

 

Din sundhed. Ingen ledige pladser pt.
(Id-nr. 1387843)

Kurset varer 10 uger. Kurset ligger tirsdag og fredag klokken 9:00 til 11:45.

Der er løbende optag hver 14. dag. Der er mulighed for, at borgeren kun deltager på de moduler, der passer ind. Men det bedste er, at alle moduler gennemføres, for en bedre forståelse.

Kurset er opbygget over 5 moduler:

 1. sundhed og livsstil
 2. psykisk sundhed
 3. livsstilssygdomme
 4. kost og ernæring
 5. fysisk inaktivitet.

Sundhedssamtale (individuel samtale med Betina - 45 min. pr. gang): Der er pt. ikke flere ledige tider hos Betina.