Klar, parat, ny start!

Kurset er et vejlednings– og afklaringsforløb til unge aktivitetsparate, der har behov for støtte, inden de starter i beskæftigelse, uddannelse eller i virksomhedspraktik. De unge har forskellige personlige og faglige udfordringer. Det kan være fysisk/psykisk, socialt, sprogligt, i forhold til selvtillid og selvværd, et evt. misbrug eller andet.


Forløbet er af 13 ugers varighed, og indebærer en kombination af undervisning med fokus på dialog og øvelser i en gruppe, enkelte individuelle samtaler samt evt. praktik.

Målet er, at den unge opnår øget bevidsthed om sig selv og styrker sine personlige og faglige kompetencer, samt bliver i stand til at deltage aktivt i forhold til at varetage et arbejde, uddannelse eller virksomhedspraktik.


Kurset indeholder emnerne:

  • Kommunikation og samarbejde
  • Valg i livet
  • Nyheder og aktuel debat
  • Fysisk og psykisk sundhed, Motion og afspænding
  • Morgenmøde og fællesmøde, hvor vi løbende evaluerer kurset.

 

Primær underviser: Anne Marie Iversen