Jobspot

Forudsætninger: Deltagerne er ledige, der vil/skal have optimeret deres ansøgningsmaterialer og have sparring i forhold til, hvordan man opnår positiv kommunikation under jobsamtalen.


De ledige skal kunne anvende en pc selvstændigt, da en del af opgaverne laves som hjemmearbejde, med mulighed for at få sparring (via web), med underviseren eller de andre deltagere.

Mødetider:
Mandag tirsdag og onsdag kl. 9:00 til 12:00 - De øvrige dage arbejdes hjemme med mulighed for telefonisk- eller webkontakt med underviser. Forløbet varer 2 uger, med mulighed for forlængelse.

Forløb for kurset:
Deltagerne møder mandag kl. 9.00 i Jobhuset første gang. Der er optagelse hver mandag. Kurset indeholder hjælp til hele forløbet gennem jobsøgningsprocessen, fra udvælgelse af relevante jobs, gennem analyse af indholdet i forhold til ønsker/krav til ansøger, formulering af ansøgning med stærke udsagn, konstruktion af målrettet cv i forhold til kvalifikationer, gennemførelse og forberedelse af jobsamtalen til kontakt pr. telefon før, og eventuelt, efter samtalen.

Formålet er, at lave materiale, der opfattes positivt og interessant af arbejdsgiverne og afviger fra normen i forhold til, hvordan materialet formuleres.

Der tages naturligvis udgangspunkt i den lediges ABC-strategi.

Kurset gennemføres som undervisning, med udgangspunkt i deltagernes materialer og derfor er det vigtigt, at deltagerne har adgang til dette, enten via nettet eller usb-nøgle. Dele af forløbes afvikles som gruppearbejde.

Web:
Der arbejdes med en web-løsning, hvor borgerne har mulighed for, at lukke andre ind i deres materialer, men deltagerne har stadig ejerskab af disse. Når man afslutter hjælpen, lukker deltagerne de andre ud af materialerne, og adgangen er herefter spærret. Der bliver ikke gemt noget materiale på “gæstens” pc og derfor overholder denne løsning GDPR, så længe underviserne ikke laver kopier af materialet og gemmer dette på egen pc. Dette er ikke lovligt. Programmerne til dette er gratis.

 

Primær underviser: Steen Hoffensetz