Individuel coaching

Understøttende coachingforløb mod en meningsfuld udviklings- og forandringsproces.


 

Individuel coachsamtale (1 times varighed) 

Coach: Lene Nordestgaard

 

Som udgangspunkt 10 samtaler der aftales efter behov over ca. 26 uger.

Samtalerne former sig efter individuelle behov, og formålet er at understøtte en meningsfuld udviklings- og forandringsproces, så de på sigt kan komme tættere på selvforsørgelse.

Samtalen kan være et bidrag til at afklare og motivere borger, og kan være et frirum, hvor der er mulighed for, at der er en der lytter og er forstående overfor de problematikker som italesættes.

Ydermere kan samtalen også bidrage til;
1. øget ansvarsbevidstgørelse
2. at borgeren har en de kan snakke med engang imellem, da der kan gå lang tid imellem at de får snakket med andre mennesker.
3. at borgeren oplever at kunne lykkes og derved kan give øget selvværd og selvtillid.

 

Tilmelding:

Via din sagsbehandler