Fleksforløb

Fleksforløb 1 - onsdage - Uddannelsestilbud, ID: 1396000 Fleksforløb 2 - torsdage - Uddannelsestilbud, ID: 1396001


Kurset er et 10-ugers forløb, tilrettelagt til dig, som er visiteret til Fleksjob og modtager ledighedsydelse.

Forløbet er sammensat med fokus på dig, dine kompetencer og med henblik på at finde nye muligheder, for at komme i arbejde.

Vi vil hjælpe dig med af få fornyet fokus på din jobsøgning og afdække dine jobmuligheder og evt. finde nye veje.

Under forløbet forventes din aktive meddeltagelse, for at få det optimale resultat for din jobsøgning.

Undervejs i forløbet vil der være tilknyttet jobformidlere, som vil støtte dig i processen med at finde job eller praktik.

Kurset foregår i Jobhusets lokaler onsdag eller torsdag fra klokken 9:00 - 12:00
9.00-10.30: Undervisning i specifikke temaer
10.30 – 12.00: løsning af opgaver fra undervisningen, sparring med underviser samt individuelle samtaler med jobformidler

Husk at medbringe din nem-id for at få adgang til Jobnet.
Der er mødepligt hver gang.