Din sundhed

Forløbets opbygning: Din Sundhed består af 4 moduler, der hver strækker sig over to undervisningsgange á 3 timer. Undervisningen er dialogbaseret og opfordrer alle kursister til at deltage aktivt. Hele fundamentet for undervisningen bygger på kursisternes egne erfaringer og behov, så det bliver så relevant og givende som muligt. Der vil være løbende optag på holdet hver 14. dag. Modulerne er tilrettelagt således, at kursisterne løbende vil skulle anvende den tillærte viden til forskellige opgaver og øvelser. Samtidig sætter vi efter hver undervisningsgang et mål, som vi følger op på næste gang. Vi tager små skridt mod at blive lidt mere hverdagssunde og holder hinanden op på det fra gang til gang. Undervisningen foregår tirsdag og fredag fra 9:00-12:00 og finder sted i Karen Blixen/Tove Ditlevsen


Modulernes indhold:
Modul 1: Sund i hverdagen
- Hvad betyder sundhed? Og hvem bestemmer det?
- De 10 kostråd
- De fire energigivende næringsstoffer
- Lidt om kulhydrater og de tilhørende kostråd
- Lidt om fedt og de tilhørende kostråd
- Protein – kort fortalt

Modul 2: Sundhed, sygdom og fysisk aktivitet
- Livsstilssygdomme – definition og klassificering
- Typer af livsstilssygdomme
- Diabetes type II
- Knogleskørhed (osteoporose)
- KOL (rygerlunger)
- Hjertekar-sygdomme
- Forebyggelse af livsstilssygdomme
- Fysisk aktivitet og dets positive indvirkning på helbredet

Modul 3: Måltidskultur og spiseadfærd
- Vores opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert
- Sammenhængen mellem mad og fællesskab
- Belønning og straf
- Hvad definerer hygge?
- Ubehag og velbehag
- Introduktion til ”mætheds-barometeret”
- Coping-strategier
- Introduktion til Den kognitive diamant

Modul 4: At ændre livsstil
- Introduktion til forandringscirklen
- Hvad er motivation?
- Hvordan bliver vi motiverede
- Om at nå sine mål
- Værktøjer til at vælge rigtigt

Underviser: Stine Marie Simonsen