Virksomhed

Som virksomhed kan du gennem fritidsjob støtte en ung til et positivt arbejdsliv


Erfaringer viser, at et fritidsjob er et vigtigt skridt på vejen til uddannelse og job. Derfor har det stor værdi, når en virksomhed åbner for et fritidsjob til en ung mellem 13-17 år. 

Med en ung i et fritidsjob får du løst opgaver, som ellers kan være svære at finde tid til i virksomheden. Du får også nye input og inspiration. På sigt støtter du også den unges adgang til arbejdsmarkedet og øger muligheden for at få din fritidsjobber får en uddannelse. 

Nedenfor er en tjekliste over, hvilke overvejelser du skal gøre, når du rekrutterer en ung til et fritidsjob.

Tjekliste

  • Har du taget stilling til, hvilken rolle den unge vil få i virksomheden? Hvilke opgaver skal fritidsjobberen løse?
  • Har du indsigt i regler og rettigheder ved at ansættelse en fritidsjobber?

Find mere information

Kontakt fritidsjob@albertslund.dk for mere information. Du kan også annoncere fritidsjobs på kommunens hjemmeside.

Jobpatruljen.dk

Retsinformation.dk

Eksempel på ansættelseskontrakt