Virksomhedspraktik

Få afklaret dit jobmål eller kompetencer, der får dig i løntilskud eller arbejde


Formålet med at komme i praktik er at du afklarer dit jobmål eller at du får nye kompetencer. Praktikken skal hjælpe dig til hurtigst muligt at få et ordinært arbejde. Den kan også hjælpe dig videre i løntilskud.

Hvis du kommer i praktik modtager du den samme ydelse, som du modtog før din praktik startede. Måske kan du også få godtgjort din transport m.m.

Virksomhedspraktik

Du kan komme i praktik i en offentlig eller privat virksomhed. Virksomhedspraktik kan vare op til fire uger for ledige medlemmer af en a-kasse eller otte uger, hvis du modtager dagpenge på dimittendvilkår. Det skal være en sammenhængende periode, for at du får det største udbytte af praktikken.

Et praktikophold kan føre til fx et job i en privatejet virksomhed eller et job med løntilskud.

Nytteindsats

Du har mulighed for at blive tilbudt et forløb i nytteindsats hos en offentlig arbejdsgiver, som fx kan være kommunen. Under en nytteindsats indgår du i et arbejdsfællesskab og udfører et stykke samfundsnyttigt arbejde for din forsørgelsesydelse. 

Som dagpengemodtager kan du dog kun få nytteindsats som et rådighedsafprøvende tilbud. Det betyder, at tilbuddet gives for at afprøve rådigheden, hvis jobcenteret vurderer, der er tvivl om din aktive medvirken i beskæftigelsesindsatsen. 

Et tilbud om nytteindsats kan vare op til 13 uger.

Uddannelse

Alle unge dagpengemodtagere under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt, som er i stand til at tage en uddannelse, skal have pålæg om at tage en uddannelse på samme vilkår som alle andre.