Virksomhedspraktik

Formålet med en virksomhedspraktik er at afklare dit beskæftigelsesmål eller at give dig kompetencer i forhold til, at du hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller beskæftigelse med løntilskud.


Når du er i virksomhedspraktik modtager du som udgangspunkt den samme forsørgelsesydelse, som du modtog før virksomhedspraktikken. Derudover kan du være berettiget til befordringsgodtgørelse/godtgørelse.

Virksomhedspraktik

Du kan komme i praktik i en offentlig eller privat virksomhed. Virksomhedspraktik kan vare op til fire uger for ledige medlemmer af en a-kasse eller otte uger, hvis du modtager dagpenge på dimittendvilkår. Det skal være en sammenhængende periode, for at du får det største udbytte af praktikken.

Et praktikophold kan føre til fx et job i en privatejet virksomhed eller et job med løntilskud.

Uddannelse

Alle unge dagpengemodtagere under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt, som er i stand til at tage en uddannelse, skal have pålæg om at tage en uddannelse på samme vilkår som alle andre.