Virksomhedspraktik

Formålet med en virksomhedspraktik er, at afklare dit beskæftigelsesmål eller at give dig kompetencer i forhold til, at du hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller beskæftigelse med løntilskud.


Når du er i virksomhedspraktik modtager du som udgangspunkt den samme forsørgelsesydelse, som du modtog før virksomhedspraktikken. Derudover kan du være berettiget til befordringsgodtgørelse/godtgørelse.

Virksomhedspraktik

Du kan komme i praktik i en offentlig eller privat virksomhed. Praktikperioden kan vare op til fire uger for ledige medlemmer af en a-kasse og op til 13 uger for kontanthjælpsmodtagere. Det skal være en sammenhængende periode, for at du får det største udbytte af praktikken.

Der gælder særlige regler for varighed af praktikperioden for personer under 30 år. Et praktikophold kan føre til fx et job i en privatejet virksomhed eller et job med løntilskud.