Løntilskud

Formålet med et ljob med øntilskud er at give dig kompetencer og arbejdserfaring.


Når du er i løntilskud, er du ansat på arbejdspladsen og modtager løn. Arbejdsgiveren modtager et tilskud til din løn.

Job med løntilskud

Du kan blive ansat med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed. Arbejdsgiveren modtager et tilskud til din løn. Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, jobcentret, din a-kasse og en virksomhed. Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter. Forløbet kan vare i op til 6 måneder. Der gælder særlige regler for unge.

Løntilskud - private virksomheder

Når du har været ledig i seks måneder, kan du blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver. Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. En privat arbejdsgiver kan få udbetalt 76,59 kr. i timen (2017) og 78,12 kr. (2018) i løntilskud. Du kan blive ansat i op til 6 måneder.

Løntilskud - offentlige virksomheder

Når du har været ledig i 6 måneder, har du mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du får en fast timeløn, som er 124,76 kr. pr. time (juli 2017) og 126,32 kr. (2018), og får udbetalt løn, som svarer til din ydelse som ledig. Dog får du fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været almindeligt ansat.

For dagpengemodtagere kan perioden i offentligt løntilskud max. vare i 4 måneder hos den samme arbejdsgiver.

Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil fx for en fuldtidsforsikret være på 37 timer. Det er også muligt at få tilskud til transport.

Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 111,24 kr. pr. time. (2017) og 113,46 kr. (2018).