Kontanthjælp

Du kan søge om kontanthjælp i kommunen, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie


For at modtage kontanthjælp skal du:

  • have været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie. Du skal heller ikke forsørges af andre
  • ikke have formue eller andre indtægter.

Du skal henvende dig personligt i Jobcentret senest den første dag, du er uden forsørgelse. Du kan også søge om kontanthjælp via Jobnet. Her er det vigtigt at du tilmelder dig som kontanthjælpsansøger. Det skal være i Jobcentrets første åbningsdag efter du har tilmeldt dig. Ellers gælder din tilmelding ikke.

I Jobcentret vil du få en tid til en visitationssamtale, hvor der vil blive taget stilling til det fremtidige forløb.

Overgangsydelse og danskbonus

Hvis du ikke har boet i Danmark i ni af de sidste ti år kan det betyde, at du i stedet for kontanthjælp vil modtage overgangsydelse. Hvis du modtager overgangsydelse kan du søge danskbonus. Det kræver, at du har bestået Prøve i Dansk 2 eller en højere prøve (f.eks. Folkeskolens afgangsprøve). Danskbonus er et månedligt tillæg tilovergangsydelsen på 1506 kr. og kan gives i max. 6 måneder. Der kan kun opnås ret til danskbonus en gang. Du skal selv søge om danskbonus. Du kan udfylde denne ansøgning og sende den til jobcenter@albertslund.dk