Nyankommen til Danmark

Alle, der er nyankomne i Danmark har ret til danskundervisning og i nogle tilfælde også til hjælp med at finde et arbejde.


Indrejse

Når du flytter til Albertslund fra udlandet skal du først melde din indrejse til Danmark, så du får et cpr-nummer.

Hvis du er flygtning eller familiesammenført

Alle flygtninge og familiesammenførte til én, der bor i Danmark i forvejen, har både ret og pligt til at deltage i et integrationsprogram. Programmet omfatter danskundervisning og aktiviteter, der øger mulighederne for at få et arbejde. I et integrationsprogram er danskundervisning gratis.

Dit integrationsprogram fastlægges i en integrationskontrakt. Det er en rådgiver fra Jobcenter Albertslund, der laver den. Du har ret til at modtage ydelse hvis du ikke kan forsørge dig selv. Det gælder hvis forsørgelse fra din ægtefælle ikke er en forudsætning for din opholdstilladelse. Uanset om du får forsørgelse eller ej, kan du få hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Det kan fx være gennem virksomhedspraktik eller løntilskud.

Få kontakt med en rådgiver hos jobcentret ved at skrive til jobcenter@albertslund.dk.

Når du afslutter din danskundervisning med prøve, har du ret til en danskbonus. Hvis du får en ydelse, er det et tillæg til ydelsen i 6 måneder. Hvis du forsørger dig selv, er det et engangsbeløb på ca. 6.000 kr. Du skal selv søge om danskbonus. Det gør du ved at udfylde denne ansøgning. Send den derefter til jobcenter@albertslund.dk.

Hvis du er studerende eller arbejdstager

Hvis du er i Danmark for at studere eller arbejde har du ret til et introduktionsforløb med danskundervisning. Det har du også, hvis du er kommet som ægtefælle til en, der studerer eller arbejder. Som ægtefælle kan du også få hjælp til at komme i arbejde, fx gennem virksomhedspraktik eller løntilskud. Introduktionsforløb tilbydes også personer, der er familiesammenført efter EU-reglerne.

Hvis du vil have et introduktionsforløb kan du henvende dig til jobcenter@albertslund.dk eller tilmelde dig danskundervisning.

Borger.dk er nede

Her plejer der at være indhold fra borger.dk. Desværre er borger.dk nede i øjeblikket, så der kan ikke vises indhold derfra.
Vend venligst tilbage på et andet tidspunkt.
Vi beklager.