Oversigt over forbrug

Det Digitale Betalingskort er en service til børn, unge og forældre til køb af mad og materialer i klubberne Bakkens Hjerte og Storagergård.


Det er muligt at se, hvad der er brugt på kortet over en given periode.

Se vejledninger her, for yderligere information.

 

Vejledning til forældre, hvis børn endnu ikke har modtaget et betalingskort, findes her.