Mistet kort

Det Digitale Betalingskort er en service til børn, unge og forældre til køb af mad og materialer i klubberne Bakkens Hjerte og Storagergård.


Hvis betalingskortet mistes skal kortet spærres via klubportalen

Korrtet spærres i "Stamdata" ved at klikke på "Spær kort".

For at bestille et nyt kort skal du klikke på "Bestil nyt kort".

VIGTIGT: For at bestille et nyt kort skal det gamle stadig være aktivt, da det skal bruges til betaling for bestillingen af det nye kort. Efter bestiling af nyt kort sættes det mistede kort igen til "Spærret".

Bemærk at et nyt kort koster kr. 25.