Det Digitale Betalingskort

Det Digitale Betalingskort er en service til børn, unge og forældre til køb af mad og materialer i klubberne Bakkens Hjerte og Storagergård.


Albertslund Kommune har valgt at implementere Det Digitale Betalingskort for at efterkomme den øgede efterspørgsel på digitale betalingsløsninger hos kommunens borgere.

Foreløbig implementeres kortet på klubberne Bakkens Hjerte og Storagergård.

Herefter er det tanken, at de resterende klubber ligeledes skal tilgå løsningen ligesom andre relevante enheder i Albertslund Kommune.

Betalingskortet er et kort hvor man via en portal kan logge på med NemID og sætte penge på sit barns/børns kort. Man kan fra portalen bl.a. se transaktioner, sætte begrænsninger på køb samt sætte automatisk optankning på kortet.

Der betales for køb ved at skanne kortet ind på betalingsterminalen på salgsstedet.

Der er ingen pin-kode på kortet. Kortets sikkerhed består i, at når klubben scanner kortet ved et køb, fremkommer billedet af kortholder på salgsterminalen.  

Kortportalen kan du finde her

Den første udstedelse af kortet er gratis.

En kort introduktion til kortet kan du finde her.

Du kan finde vejledning til opfyldning af det Digitale Betalingskort her.

 

Der kan gå op til 5 uger fra dit barn er indmeldt i klubben og til i modtager betalingskortet. Dette betyder ikke at barnet ikke kan købe i klubben i denne periode. I klubben oprettes i som forældre, samt jeres barn. I skal herefter selv gå ind i kortportalen, og tilknytte jeres barn til jer, således at i kan fylde penge ind på kortet. Vejledning findes her.

Du kan oprette en automatisk optankning på kortet via portalen.

Vejledningen findes her.


Hvis det skulle ske, at den automatiske optankning ikke længere virker på kortet, skal du gøre følgende:

- Slet den eksisterende tilmelding til automatisk optankning under fanen "Indbetaling".
- Kontrollér, at der er minimum kr. 50 på kontoen.
- Opret herefter en ny automatisk indbetaling.

Ja, det første kort er gratis for medlemmer af Bakkens Hjerte og Klub Storagergård. Men hvis kortet af en eller anden årsag tabes, så koster det kr. 25 at genbestille et nyt.

Hvis betalingskortet mistes skal kortet spærres via klubportalen

Korrtet spærres i "Stamdata" ved at klikke på "Spær kort".

For at bestille et nyt kort skal du klikke på "Bestil nyt kort".

VIGTIGT: For at bestille et nyt kort skal det gamle stadig være aktivt, da det skal bruges til betaling for bestillingen af det nye kort. Efter bestiling af nyt kort sættes det mistede kort igen til "Spærret".

Bemærk at et nyt kort koster kr. 25.

 

 

 

Hvis dit barn har mistet sit kort, kan det genbestilles på følgende vis:

  • Log på med NEM-ID på klubportalen 
  • Klik på den person du ønsker at genbestille et kort til og klik på "Genbestil kort".    

Prisen for at bestille et nyt kort er kr. 25.

Ja, det kan godt lade sig gøre. Der er dog kun én konto tilknyttet hvert barn. Overskydende penge på kortet vil blive udbetalt til den forælder, der står som registreret i systemet.

Det er muligt at se, hvad der er brugt på kortet over en given periode.

Se vejledninger her, for yderligere information.

 

Vejledning til forældre, hvis børn endnu ikke har modtaget et betalingskort, findes her.

Forældre, hvis børn, der har hel eller delvis økonomisk friplads i fritidsklubben eller ungdomsklubben, kan læse mere her