Besøg af inspirerende rollemodeller inden for naturfag

ESA astronaut, Andreas Mogensen, kom på besøg


 I 2015 var vi så heldige at få besøg af den danske ESA astronaut, Andreas Mogensen. Andreas fortalte levende og begejstret om hans rejse ud i rummet og rumfartsforskning. 750 elever fra udskolingen og gymnasiets naturfaglige linjer og 110 lærere deltog. Som opfølgning på besøget har afdelingen for Skoler & Uddannelse, Kroppedal Museum og Albertslund bibliotek haft fokus på didaktik og læring inden for naturfagene og tilbudt lærere og elever muligheder for at arbejde videre med emner om Universet. 

Artikel "I rummet må man gerne lege med maden"