Herstedvester Skole

Egelundskolen, Herstedlund Skole, Herstedvester Skole og Herstedøster Skole er folkeskoler med SFO.


Herstedvestervej 44-46
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 73 40
E-mail: herstedvesterskole@albertslund.dk
Hjemmeside: www.herstedvesterskole.skoleporten.dk

Se tilhørende skoledistrikt her (når du kommer ind på siden, skal du klikke på "Børn og unge" i venstre spalte. Sæt derefter flueben i "Skoledistrikter", "skoler" og "skolenavne" og benyt zoomknap. Under "søg" i den øverste menulinje, kan du efterfølgende finde adressen på dit hjem, og så se i hvilket skoledistrikt det ligger)

SFO
Herstedvester Skole
Herstedvestervej 44
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 73 40
Email: sfoherstedvester@albertslund.dk

SFO
Herstedvester Skole har fire afdelinger og en fritliggende SFO:

Labyrinten
Herstedvestervej 44
2620 Albertslund
Tlf: 28 10 94 63
E-mail: Labyrinten@albertslund.dk

Lysthuset
Herstedvestervej 46
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 66 62
E-mail: lysthuset@albertslund.dk

Lærkelængen
Herstedvestervej 52
2620 Albertslund
Tlf: 26 37 76 74
E-mail: laerkelaengen@albertslund.dk

Stjernen
Herstedvestervej 50
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 16 67
E-mail: stjernen@albertslund.dk

Børnehuset
Baunegård (Fritliggende SFO)
Gl. Landevej 47
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 54 36
E-mail: baunegaard@albertslund.dk