Åbningstider og lukkedage

På skoledage og skolefridage


Åbningstiden på både skoledage og skoleferiedage kan variere fra SFO til SFO. Så spørg i din lokale SFO, hvad deres præcise åbningstid er.

På skoledage

SFO'en har  åbent kl. 14.00 – 17.00 mandag – torsdag og kl. 14.00 – 16.30 om fredagen.

På skolefridage

SFO'en har åbent fra 07.00 til kl. 16.30 på skolefridage.

Morgenåbent

Der er morgenåbent i SFO'en på skolen fra kl. 06.45 til kl. 08.00.
Morgenåbningen er et tilbud til alle børn i SFO'en.

Udvidet morgenåbning

For forældre med behov for udvidet åbningstid, er der mulighed for at søge dette fra kl. 6.00.
Tilbudet om udvidet åbningstid gælder kun for forældre, der har børn indskrevet i SFO'en.

Lukkedage

SFO'erne holder lukket 1. maj, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt mellem jul og nytår, d.v.s. fra og med 24. december til og med 1. januar.

Der er også lukket i SFO'erne de tre dage før påske.

Skolestart fra 1. maj

De børn, der skal starte i børnehaveklasse i august, starter i SFO 1. maj.

SFOen har åbent i undervisningstiden for de kommende skolebørn fra 1. maj og frem til, at de begynder i skole.

Ferielukket i sommerferien 2017

Oversigt over hvornår SFO’erne holder ferielukket:

SFO på Herstedøster Skole har lukket i uge 29 og 30
SFO Storagergård har lukket i uge 29 og 30
SFO Herstedvester Skole har lukket i uge 27 og 28
SFO Baunegården har lukket i uge 27 og 28
SFO Egelundskolen har lukket i uge 29 og 30
SFO Herstedlund Skole har lukket i uge 27 og 28

Oversigt over hvornår klubberne holder ferielukket:

Klub Storagergård har lukket i uge 29 og 30
Klub Svanen (herunder AMC og Hedemarken) har lukket uge 28 og 29
Klub Bakkens Hjerte (herunder Klub Nord) har lukket uge 28 og 29
Klub Baunegård har lukket uge 27 og 28