SFO

Egelundskolen, Herstedlund Skole, Herstedvester Skole og Herstedøster Skole er folkeskoler med SFO.


Du kan læse mere om den enkelte skole og SFO'erne på deres hjemmesider.

Egelundskolen
Egelundsvej 8-10
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 73 50
E-mail: egelundskolen@albertslund.dk
Hjemmeside

Se tilhørende skoledistrikt
her (når du kommer ind på siden, skal du klikke på "Børn og unge" i venstre
spalte. Sæt derefter flueben i "Skoledistrikter", "skoler" og "skolenavne" og
benyt zoomknap. Under "søg" i den øverste menulinje, kan du efterfølgende finde
adressen på dit hjem, og så se i hvilket skoledistrikt det ligger).

SFO
Egelundskolen
Egelundsvej 8-10
2620 Albertslund
Tlf: 22 38 09 21E-mail: sfoegelundskolen@albertslund.dk

SFO
Egelundskolen har to afdelinger:

Grønningen
Egelundsvej 8
2620
Albertslund
Tlf: 43 64 04 48
E-mail: groenningen@albertslund.dk

Egeskoven
Egelundsvej 9
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 43 27
E-mail: egeskoven@albertslund.dk

Herstedvestervej 44-46
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 73 40
E-mail: herstedvesterskole@albertslund.dk
Hjemmeside: www.herstedvesterskole.skoleporten.dk

Se tilhørende skoledistrikt her (når du kommer ind på siden, skal du klikke på "Børn og unge" i venstre spalte. Sæt derefter flueben i "Skoledistrikter", "skoler" og "skolenavne" og benyt zoomknap. Under "søg" i den øverste menulinje, kan du efterfølgende finde adressen på dit hjem, og så se i hvilket skoledistrikt det ligger)

SFO
Herstedvester Skole
Herstedvestervej 44
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 73 40
Email: sfoherstedvester@albertslund.dk

SFO
Herstedvester Skole har fire afdelinger og en fritliggende SFO:

Labyrinten
Herstedvestervej 44
2620 Albertslund
Tlf: 28 10 94 63
E-mail: Labyrinten@albertslund.dk

Lysthuset
Herstedvestervej 46
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 66 62
E-mail: lysthuset@albertslund.dk

Lærkelængen
Herstedvestervej 52
2620 Albertslund
Tlf: 26 37 76 74
E-mail: laerkelaengen@albertslund.dk

Stjernen
Herstedvestervej 50
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 16 67
E-mail: stjernen@albertslund.dk

Børnehuset
Baunegård (Fritliggende SFO)
Gl. Landevej 47
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 54 36
E-mail: baunegaard@albertslund.dk

Herstedlund Skole
Nyvej 11
2620 Albertslund
Tlf.: 43 68 71 50
E-mail: herstedlundskole@albertslund.dk


Herstedlund Skoles hjemmeside.

Se tilhørende skoledistrikt her. (når du kommer ind på siden, skal du klikke på "Børn og unge" i venstre spalte. Sæt derefter flueben i "Skoledistrikter", "skoler" og "skolenavne" og benyt zoomknap. Under "søg" i den øverste menulinje, kan du efterfølgende finde adressen på dit hjem, og så se i hvilket skoledistrikt det ligger)

SFO
Herstedlund Skole
Nyvej 5
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 71 50
E-mail: herstedlundskole@albertslund.dk

0. årgang
Tlf: 20 52 85 55

1. årgang
Tlf: 20 52 85 54

2. årgang
Tlf :20 52 85 56

3. årgang
Tlf. 20 52 85 57

Trippendalsvej 2
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 73 00
E-mail: herstedosterskole@albertslund.dk


Herstedøster Skoles hjemmeside.

Se tilhørende skoledistrikt her (når du kommer ind på siden, skal du klikke på "Børn og unge" i venstre spalte. Sæt derefter flueben i "Skoledistrikter", "skoler" og "skolenavne" og benyt zoomknap. Under "søg" i den øverste menulinje, kan du efterfølgende finde adressen på dit hjem, og så se i hvilket skoledistrikt det ligger)

SFO
Herstedøster Skole
Trippendalsvej 2
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 73 00
E-mail: sfoherstedosterskole@albertslund.dk

SFO
Herstedøster Skole har tre afdelinger og en fritliggende SFO:

Bifrost
Gl. Landevej 25 D
2620 Albertslund
Tlf: 40 24 76
84 / 40 24 75 17
E-mail: bifrost@albertslund.dk

Hjerter To
Gl. Landevej 25 B
2620 Albertslund
Tlf: 43 63 95 95
E-mail: hjerter.to@albertslund.dk

Kastanjehuset
Gl. Landevej 25 C
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 88 67
E-mail: kastanjehuset@albertslund.dk

Familiecentret Storagergård
(Fritliggende SFO)
Gl. landevej 15
2620 Albertslund
Tlf: 51 71 44 25

E-mail: Storagergaard@albertslund.dk

Åbningstiden på både skoledage og skoleferiedage kan variere fra SFO til SFO. Så spørg i din lokale SFO, hvad deres præcise åbningstid er.

På skoledage

SFO'en har  åbent kl. 14.00 – 17.00 mandag – torsdag og kl. 14.00 – 16.30 om fredagen.

På skolefridage

SFO'en har åbent fra 07.00 til kl. 16.30 på skolefridage.

Morgenåbent

Der er morgenåbent i SFO'en på skolen fra kl. 06.45 til kl. 08.00.
Morgenåbningen er et tilbud til alle børn i SFO'en.

Udvidet morgenåbning

For forældre med behov for udvidet åbningstid, er der mulighed for at søge dette fra kl. 6.00.
Tilbudet om udvidet åbningstid gælder kun for forældre, der har børn indskrevet i SFO'en.

Lukkedage

SFO'erne holder lukket 1. maj, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt mellem jul og nytår, d.v.s. fra og med 24. december til og med 1. januar.

Der er også lukket i SFO'erne de tre dage før påske.

Skolestart fra 1. maj

De børn, der skal starte i børnehaveklasse i august, starter i SFO 1. maj.

SFOen har åbent i undervisningstiden for de kommende skolebørn fra 1. maj og frem til, at de begynder i skole.

Ferielukket i sommerferien 2017

Oversigt over hvornår SFO’erne holder ferielukket:

SFO på Herstedøster Skole har lukket i uge 29 og 30
SFO Storagergård har lukket i uge 29 og 30
SFO Herstedvester Skole har lukket i uge 27 og 28
SFO Baunegården har lukket i uge 27 og 28
SFO Egelundskolen har lukket i uge 29 og 30
SFO Herstedlund Skole har lukket i uge 27 og 28

Oversigt over hvornår klubberne holder ferielukket:

Klub Storagergård har lukket i uge 29 og 30
Klub Svanen (herunder AMC og Hedemarken) har lukket uge 28 og 29
Klub Bakkens Hjerte (herunder Klub Nord) har lukket uge 28 og 29
Klub Baunegård har lukket uge 27 og 28