Herstedlund Skole

Egelundskolen, Herstedlund Skole, Herstedvester Skole og Herstedøster Skole er folkeskoler med SFO, mens Ungecenter er en skole med 10. klasser og ungdomsskole


Herstedlund Skole
Nyvej 11
2620 Albertslund
Tlf.: 43 68 71 50
E-mail: herstedlundskole@albertslund.dk


Herstedlund Skoles hjemmeside.

Se tilhørende skoledistrikt her. (når du kommer ind på siden, skal du klikke på "Børn og unge" i venstre spalte. Sæt derefter flueben i "Skoledistrikter", "skoler" og "skolenavne" og benyt zoomknap. Under "søg" i den øverste menulinje, kan du efterfølgende finde adressen på dit hjem, og så se i hvilket skoledistrikt det ligger)

SFO
Herstedlund Skole
Nyvej 5
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 71 50
E-mail: herstedlundskole@albertslund.dk

0. årgang
Tlf: 20 52 85 55

1. årgang
Tlf: 20 52 85 54

2. årgang
Tlf :20 52 85 56

3. årgang
Tlf. 20 52 85 57