Egelundsskolen

Egelundskolen, Herstedlund Skole, Herstedvester Skole og Herstedøster Skole er folkeskoler med SFO, mens Ungecenter er en skole med 10. klasser og ungdomsskole


Egelundskolen
Egelundsvej 8-10
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 73 50
E-mail: egelundskolen@albertslund.dk
Hjemmeside

Se tilhørende skoledistrikt
her (når du kommer ind på siden, skal du klikke på "Børn og unge" i venstre
spalte. Sæt derefter flueben i "Skoledistrikter", "skoler" og "skolenavne" og
benyt zoomknap. Under "søg" i den øverste menulinje, kan du efterfølgende finde
adressen på dit hjem, og så se i hvilket skoledistrikt det ligger).

SFO
Egelundskolen
Egelundsvej 8-10
2620 Albertslund
Tlf: 22 38 09 21E-mail: sfoegelundskolen@albertslund.dk

SFO
Egelundskolen har to afdelinger:

Grønningen
Egelundsvej 8
2620
Albertslund
Tlf: 43 64 04 48
E-mail: groenningen@albertslund.dk

Egeskoven
Egelundsvej 9
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 43 27
E-mail: egeskoven@albertslund.dk