Skoler og SFO

Egelundskolen, Herstedlund Skole, Herstedvester Skole og Herstedøster Skole er folkeskoler med SFO, mens Ungecenter er en skole med 10. klasser og ungdomsskole


Du kan læse mere om den enkelte skole og SFO'erne på deres hjemmesider.

Egelundskolen
Egelundsvej 8-10
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 73 50
E-mail: egelundskolen@albertslund.dk
Hjemmeside

Se tilhørende skoledistrikt
her (når du kommer ind på siden, skal du klikke på "Børn og unge" i venstre
spalte. Sæt derefter flueben i "Skoledistrikter", "skoler" og "skolenavne" og
benyt zoomknap. Under "søg" i den øverste menulinje, kan du efterfølgende finde
adressen på dit hjem, og så se i hvilket skoledistrikt det ligger).

SFO
Egelundskolen
Egelundsvej 8-10
2620 Albertslund
Tlf: 22 38 09 21E-mail: sfoegelundskolen@albertslund.dk

SFO
Egelundskolen har to afdelinger:

Grønningen
Egelundsvej 8
2620
Albertslund
Tlf: 43 64 04 48
E-mail: groenningen@albertslund.dk

Egeskoven
Egelundsvej 9
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 43 27
E-mail: egeskoven@albertslund.dk

Herstedvestervej 44-46
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 73 40
E-mail: herstedvesterskole@albertslund.dk
Hjemmeside: www.herstedvesterskole.skoleporten.dk

Se tilhørende skoledistrikt her (når du kommer ind på siden, skal du klikke på "Børn og unge" i venstre spalte. Sæt derefter flueben i "Skoledistrikter", "skoler" og "skolenavne" og benyt zoomknap. Under "søg" i den øverste menulinje, kan du efterfølgende finde adressen på dit hjem, og så se i hvilket skoledistrikt det ligger)

SFO
Herstedvester Skole
Herstedvestervej 44
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 73 40
Email: sfoherstedvester@albertslund.dk

SFO
Herstedvester Skole har fire afdelinger og en fritliggende SFO:

Labyrinten
Herstedvestervej 44
2620 Albertslund
Tlf: 28 10 94 63
E-mail: Labyrinten@albertslund.dk

Lysthuset
Herstedvestervej 46
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 66 62
E-mail: lysthuset@albertslund.dk

Lærkelængen
Herstedvestervej 52
2620 Albertslund
Tlf: 26 37 76 74
E-mail: laerkelaengen@albertslund.dk

Stjernen
Herstedvestervej 50
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 16 67
E-mail: stjernen@albertslund.dk

Børnehuset
Baunegård (Fritliggende SFO)
Gl. Landevej 47
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 54 36
E-mail: baunegaard@albertslund.dk

Herstedlund Skole
Nyvej 11
2620 Albertslund
Tlf.: 43 68 71 50
E-mail: herstedlundskole@albertslund.dk


Herstedlund Skoles hjemmeside.

Se tilhørende skoledistrikt her. (når du kommer ind på siden, skal du klikke på "Børn og unge" i venstre spalte. Sæt derefter flueben i "Skoledistrikter", "skoler" og "skolenavne" og benyt zoomknap. Under "søg" i den øverste menulinje, kan du efterfølgende finde adressen på dit hjem, og så se i hvilket skoledistrikt det ligger)

SFO
Herstedlund Skole
Nyvej 5
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 71 50
E-mail: herstedlundskole@albertslund.dk

0. årgang
Tlf: 20 52 85 55

1. årgang
Tlf: 20 52 85 54

2. årgang
Tlf :20 52 85 56

3. årgang
Tlf. 20 52 85 57

Trippendalsvej 2
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 73 00
E-mail: herstedosterskole@albertslund.dk


Herstedøster Skoles hjemmeside.

Se tilhørende skoledistrikt her (når du kommer ind på siden, skal du klikke på "Børn og unge" i venstre spalte. Sæt derefter flueben i "Skoledistrikter", "skoler" og "skolenavne" og benyt zoomknap. Under "søg" i den øverste menulinje, kan du efterfølgende finde adressen på dit hjem, og så se i hvilket skoledistrikt det ligger)

SFO
Herstedøster Skole
Trippendalsvej 2
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 73 00
E-mail: sfoherstedosterskole@albertslund.dk

SFO
Herstedøster Skole har tre afdelinger og en fritliggende SFO:

Bifrost
Gl. Landevej 25 D
2620 Albertslund
Tlf: 40 24 76
84 / 40 24 75 17
E-mail: bifrost@albertslund.dk

Hjerter To
Gl. Landevej 25 B
2620 Albertslund
Tlf: 43 63 95 95
E-mail: hjerter.to@albertslund.dk

Kastanjehuset
Gl. Landevej 25 C
2620 Albertslund
Tlf: 43 64 88 67
E-mail: kastanjehuset@albertslund.dk

Familiecentret Storagergård
(Fritliggende SFO)
Gl. landevej 15
2620 Albertslund
Tlf: 51 71 44 25

E-mail: Storagergaard@albertslund.dk

Albertslund Ungecenter har to afdelinger:

Liljens Kvarter 2
2620 Albertslund
Tlf. 43 64 22 15
E-mail: ungecenter@albertslund.dk
Hjemmeside: www.albertslund-ungecenter.dk

Gymnasievej 1
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 71 10
E-mail: ungecenter@albertslund.dk
Hjemmeside: www.albertslund-ungecenter.dk