Sådan arbejder vi

I SFO'en vil jeres barn opleve at blive en del af en fritidskultur, som bygger på omsorg, nærvær, respekt, fællesskab, frihed, kreativitet og udvikling


Der er en tæt sammenhæng mellem undervisning om formiddagen og eftermiddagen på SFOen. På SFOerne er der vide rammer både indendørs og udendørs. Der tilrettelægges aktiviteter, som børnene kan vælge sig på, eller børnene selv finder på.

I SFOen lægges der vægt på at børnene trives sammen med deres kammerater. De demokratiske processer trænes og børnene øver sig i sociale kompetencer. Der dannes relationer mellem barn/barn og barn/voksen, som danner grundlag for udvikling af det enkelte, til at blive et selvstændigt menneske med selvtillid og selvværd.

Børnene får mulighed for at udvikle sig i et miljø med forskellige oplevelser, som giver livet perspektiv. Et miljø hvor I som forældre kan få indflydelse ved at komme på SFOen eller ved at være aktive i SFO-råd eller skolebestyrelse.