Oversigt over klubber

Her kan du se en oversigt over klubber og væresteder i Albertslund


Albertslund Motorsport Center
Vridsløsestræde 23 B, tlf. 43 64 07 05
E-mail: amc@albertslund.dk
Web: www.amc.albertslund.dk

Bakkens Hjerte
Galgebakken Torv 2- 6, tlf. 43 64 10 25
E-mail: bakkens.hjerte@albertslund.dk
Web: www.bakkenshjerte.dk

Klub Baunegård
Gl. Landevej 47, tlf. 43 62 54 32
E-mail: baunegaard@albertslund.dk
Web: baunegaard.albertslund.dk

Ungehuset Hedemarken – gratis værested
Hedemarksvej 16, tlf. 43 64 47 00
E-mail: hedemarkens.alklub@albertslund.dk
Web: www.ungehuset.info

Ungehuset Nord – gratis værested
Stensmosevej 10, tlf. 43 64 02 56
E-mail: klubnord@albertslund.dk
Web: www.ungehuset.info

Storagergård
Gl. Landevej 15, tlf. 43 45 40 77
E-mail: storagergaard@albertslund.dk
Web: www.storagergaard.albertslund.dk

Svanen
Svanens Kvarter 24, tlf. 43 64 63 41
E-mail: svanen@albertslund.dk
Web: www.svanen.albertslund.dk