Klubpædagogik og inklusionsprocesser - klubberne i Albertslund

Ifølge rapporten om klubberne i Albertslund synes de unge, at klubberne er en vigtig del af deres liv, ligesom medarbejderne i klubberne er engagerede i deres arbejde


Rapporten "Klubpædagogik og inklusionsprocesser - klubberne i Albertslund" fra Danmarks Pædagogiske Universitet om klubberne i Albertslund viser, at de unge i Albertslund, der går i klub, tillægger klubben stor betydning i deres liv. Samtidig oplever de unge i høj grad klubberne som deres sted, og der er mange storbrugere af klubberne, især i den sydlige del af Albertslund.

Rapporten viser også , at nogle klubber i Albertslund især skaber spændende aktiviteter for de unge, mens andre klubber fokuserer på de unges personlige relationer til pædagogerne. Rapporten fremhæver dog også, at klubberne og værestederne på kryds og tværs har en lang række fællestræk. Bl.a. findes der et dybfølt engagement blandt medarbejderne, og blandt de ansatte er der en udbredt glæde og tilfredshed med arbejdet.

Rapporten bygger bl.a. på en spørgeskemaundersøgelse af 636 børn og unge i Albertslund og fokusgruppeinterview med repræsentanter for ledere og medarbejdere fra samtlige klubber i Albertslund.

Rapporten er udarbejdet af Søren Langager, Maria P. Krogh og Annemarie Højmark fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Her kan du finde hele rapporten (pdf-fil 138 sider).

Du kan læse en artikel om rapporten fra fagbladet "Børn & Unge" her