Tidligere års takster for dagtilbud 2016, 2015 og 2014

Taksterne for daginstitutioner bestemmes ud fra barnets alder og ikke efter type af institution. Takster for indeværende og næste år finder du under: Pas, Kørekort og Takster


 

Takster for 2016

Dagpleje 0- 2 år og 9 mdr.                           3.004,00 

Børn 0-2 år og 9 mdr.                                  3.366,00

Børn 2 år og 10 mdr-5/6 år                          1.966,00

SFO                                                           1.498,00

Fritidsklub                                                     470,00

Juniorklub                                                     280,00

Ungdomsklub                                                 70,00

Ungdomsklub i Albertslund Motorsport Center 180,00

Alle takster er pr. måned i 12 mdr.

Albertslund kommune har frokostordning på 0-6 års området, som en del af kerneydelsen (forældrebetalingsandelen holder sig til under de tilladte 25%) er udgifterne indregnet i de beregnede bruttoudgifter.

Søskenderabat
Hvis man har mere end ét barn i daginstitution, beregnes der søskenderabat. Det betyder, at der skal betales fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de næste pladser.

Søskenderabatten udløses på den dato, hvor den pågældende søskende begynder i institution, og den ændres/ophører på den dato, hvor en søskende bliver udmeldt.

Reglen gælder ikke for pladser i fritidsklub og ungdomsklub. Her betales altid fuld takst.

Takster for 2015

Dagpleje                                                 2.691,00

Børn 0-2 år og 9 mdr.                              3.258,00

Børn 2 år og 10 mdr-5/6 år                      1.919,00

SFO                                                         1.574,00

Fritidsklub                                                   465,00

Juniorklub                                                   275,00

Ungdomsklub                                                65,00

Ungdomsklub i Albertslund Motorsportcenter  175,00

Alle takster er pr. måned.

Betaling for hobbymaterialer i klubber: 50% af materiale prisen.