Udviklingsstrategi 2010-2014

Strategien viser de pædagogiske områder som vi prioriterer højest frem til 2014


Udviklingsstrategien skal være med til at sikre at børn i Albertslund Kommune oplever et trygt og sammenhængende børneliv, der understøtter deres trivsel, udvikling, læring, dannelse og sundhed. I strategien beskrives 11 temaer som institutionerne har arbejdet med i perioden 2010 til 2014.

De 11 temaer er:

 • demokrati i børnehøjde
 • børns inddragelse i fællesskaber
 • børn og IT
 • børneperspektivet
 • børns medindflydelse
 • børnefællesskaber
 • børns legerum
 • inklusion
 • sprogindsatsen
 • overgange i børns liv
 • sundhed

Læs udviklingsstrategien for dagtilbud 2010-14 her.

Fællesskaberne mellem børn, eksempelvis når de leger sammen med hinanden, er vigtige fordi at små børns læring forudsætter leg og læringsfællesskaber.
Det betyder, at børns forhold til de fællesskaber, de indgår i, har betydning for deres trivsel og identitetsdannelse. Derfor arbejder institutionerne i Albertslund med at styrke alle børns deltagelse i fællesskabet og sikre kvalitet i børnenes fællesskaber. 

Læs mere om børnefællesskaber og de 10 andre temar, som institutionerne og dagplejen i Albertslund arbejder med i

Udviklingsstrategien