COVID-19

Læs om Albertslund Kommunes indsatser i forbindelse med situationen COVID-19


This information in English (link)

Fra mandag den 24. august kan nogle grupper af borgere få gratis mundbind til ture i tog, busser og taxa. Tilbuddet er til dem, som har svært ved at klare den ekstra udgift til mundbind. Det kan være kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og brugere af kommunens tilbud til socialt udsatte.

Er du i målgruppen, kan du hente nogle mundbind et af følgende steder:

1) Vagten

2) Bibliotek

3) Jobcentret 

Kender du nogen, som passer i målgruppen, må du meget gerne dele budskabet, så vi kan hjælpe dem, der har brug for de.

Udleveringsteder:

1) Vagten 2) Bibliotek 3) Jobcentret

Der udleveres 5 mundbind af gangen. Der er tale om engangsmundbind.

Er du testet positiv for COVID-19 og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan du få tilbud om særligt ophold gennem kommunen i en såkaldt isolationsfacilitet. Albertslund Kommune har indgået et samarbejde med de øvrige vestegnskommuner om ophold på f.eks. hotel eller vandrehjem.

Du skal kontakte Borger & Arbejdsmarked på telefon 24996664, såfremt du opfylder betingelserne og ønsker at blive visiteret til en isolationsfacilitet. Her vil du få oplysninger om, hvor du skal tage hen, hvad der tilbydes osv.

Hør om mulighederne på Urdu, Tyrkisk, Arabisk og Dansk her.

Urdu

Tyrkisk 

 Arabisk

Dansk

Isolationsfaciliteter
Folketinget har besluttet, at målgruppen for tilbuddet om ophold på en isolationsfacilitet er voksne borgere, der er konstateret smittet med corona-virus (covid-19), som enten ikke udviser
symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer, i høj grad er selvhjulpne og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale, og som deler husstand med;

1) mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,

2) én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller

3) én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med corona-virus (covid-19) og i øvrigt omfattet af målgruppen, jf. stk. 2, nr. 1-3, kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.

Vi skal alle sammen gøre, hvad vi kan for at forhindre, at smitte med coronavirus spreder sig.

Personer med symptomer er dem, der smitter mest, både ved dråbesmitte og kontaktsmitte.

Føler du dig syg eller udvikler symptomer, fx ondt i halsen, tør hoste eller feber, er det derfor vigtigt at du går hjem og bliver hjemme.

Ring til din læge, som kan vurdere, om du skal undersøges nærmere eller henvises til test, og hold dig isoleret indtil du får svar på testen.

Imens du er isoleret, er det vigtigt, at du holder afstand til dem, du bor sammen med, og har ekstra fokus på hygiejne.

Hvis du bliver testet positiv for COVID-19, skal du holde dig isoleret indtil 48 timer efter, at du ikke længere har symptomer.

Har du ingen symptomer, men bliver testet positiv, skal du isolere dig, indtil 7 dage efter testen er blevet taget.

Kommunen kan hjælpe med isoleringsfaciliteter
Har du ikke mulighed for at holde dig i isolation, er der mulighed for at få hjælp af kommunen. Læs hvordan du kan få hjælp (link) 

Det er også vigtigt, at du giver de personer, som du risikerer at have smittet, besked. Det er fx personer, du bor sammen med, personer du har givet et kram og personer, du har haft tæt ansigt-til-ansigt kontakt med i den periode, hvor du måske har været smitsom. De kan nemlig også blive testet for COVID-19 og skal gå i isolation, indtil der er svar på testen. Det kaldes kontaktopsporing og er et vigtigt værktøj til at mindske smittespredning.

Det er helt naturligt at blive bekymret, hvis man bliver testet positiv for COVID-19. Men husk på, at langt de fleste bliver raske igen, og at du kan kontakte din læge, hvis du har brug for det.

Så tag ansvar - tænk dig om - og hold fast. På den måde passer vi på hinanden - også i et åbent samfund.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen - se bl.a. en lille film (link)

Spørgsmål og svar om coronavirus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (link)

Vi skal undgå trængsel, hvor vi kan. Forsamlingsforbuddet er sænket fra 100 til 50. Altså er der forsamlingsforbud på 50 i Albertslund indtil 4. oktober. Restauranter, barer og caféer lukker senest kl. 22.00. Står man op på restaurationer/barer/caféer skal man bære mundbind - det er ikke nødvendigt, når man sidder ned.

Frem til 4. oktober gælder, at relevante medarbejdergrupper i Albertslund Kommune arbejder hjemme efter den såkaldte ’københavnermodel’. Hjemmearbejde sker efter aftale med nærmeste leder og under forudsætning af, at arbejdet varetages ligeså effektivt hjemmefra. Administrative medarbejdere med tæt borgerkontakt undtages. Det samme gælder for medarbejdere med behov for særligt udstyr eller programmer, ligesom mødeafholdelse med ”omverdenen” fortsat gennemføres.

 

Alle arrangementer med under 50 deltagere kan fastholdes under hensyntagen til afstand, sprit osv. Der gælder særlige regler for Musikteatret og Forbrændingen. Der henvises derfor til deres hjemmesider ift. branchespecifikke regler. Undtaget herfor er særarrangementer som eksempelvis fællesspisninger, der aflyses. Idrætsbegivenheden med flere end 50 deltagere aflyses. Det gælder i første omgang frem til den 4. oktober

Find brugbart materiale i relation til COVID-19 - om forebyggelse osv. (link)

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt kommunalbestyrelsen i Albertslund omgående at indføre besøgsrestriktioner for plejehjem mv. Der er derfor nu indført restriktioner for besøgende til plejehjem, plejeboligbebyggelser, friplejeboligbebyggelser og aflastningspladser. Beboerne har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg.

Restriktionerne betyder:
- at besøg på plejehjem mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer,
- at besøg på indendørs arealer på plejehjem mv. ikke kan ske, med mindre a) besøget sker i en kritisk situation, eller b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Læs mere (link)

 

Man kan blive testet, hvis man er fyldt 2 år. Man skal ikke bestille tid for at blive testet. Bare duk op!

Medbring gerne dit sygesikringskort.

Disse steder kan du blive testet i Albertslund i uge 41:

Man kan blive testet, hvis man er fyldt 2 år. Man skal ikke bestille tid for at blive testet. Bare duk op!

Medbring gerne dit sygesikringskort.

Disse steder kan du blive testet i Albertslund i uge 41:

Albertslund Centrum, Frivilligcentret, Bygangen 25, 1.

Mandag d. 5. oktober kl. 10-16 


Kanalens Kvarter, Beboerlokalet Kanalens Kvt. 198

Tirsdag d. 6. oktober kl. 10-16


Blokland, Fælleshuset, Blokland 34a

Onsdag d. 7. oktober kl. 10-16

Torsdag d. 8. oktober kl. 10-16


Islamisk Center Vest, Roskildevej 30B, lokale 2

Fredag d. 9. oktober kl. 10-16