Vi skifter lyset i parkeringskælderen

Da flere lamper er defekte, udskiftes hele belysningen


Det har vist sig at udgifterne til at reparere de eksisterende lamper vil være højre end udskiftning til nye led-lamper af bedre kvalitet.

Udskiftningen er desværre blevet forsinket af problemer med levering af nye amature.

Udskiftningen vil starte den 7. juni og forventes afsluttet inden den 1. juli. 

Nogle parkeringspladser vil blive afspærret under arbejdet. 

Vi beklager de gener arbejdet vil medføre.