Renoveringen af Kanalgaden er gået i gang

Vi renoverer kanalen og Kanalgaden og skaber nyt byrum. Renoveringen finder sted i perioden 2016-2017.


Renovering af Kanalgaden - Albertslund Kommune

Kanalgaden er en del af Albertslunds regnvandshåndteringssystem og er derfor ikke "bare" et vandløb, men har særlige funktioner. Renoveringen omfatter også tiltag der vil gøre det muligt at styre regnvandet bedre og dermed forbedre skybrudssikringen. Derfor foregår renoveringen i faser, hvor en sektion af Kanalgaden færdiggøres af gangen, mens regnvandet ledes udenom. Det har den konsekvens at renoveringen strækker sig over flere år. Til gengæld bevares Albertslunds gode regnvandssystem under hele processen.

 

Læs mere om renoveringen