Nedrivning af Bakkens Hjerte

Den gamle Klub Bakkens Hjerte bliver nu revet ned


Den 9. april 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen planen for nedrivning af Bakkens Hjerte, og her på siden kan du følge med i processen gennem blandt andet nyhedsbreve fra vores entreprenører.

Kort fortalt bliver Bakkens Hjerte, der er opført i 1972, revet ned i sin helhed så både bygning og kælder fjernes.
Hvis det er nødvendigt bliver klatretårnet demonteret og senere genopsat.
De to boldbaner bliver ikke berørt.
Ved nedrivningen fjernes først de tekniske installationer som radiatorer og el-installationer.
Herefter fjernes indvendige lofter og gulve og alt der ikke er direkte ud til facaden.
Kælderen bliver tømt på samme måde og sandblæst.
Herefter udtages vinduer hele (PCB) og tagpaptaget fjernes.
Asbest i facaden bliver udtaget i hele plader.
PCB og asbest bortskaffes til godkendte modtagepladser.

Her kan du læse mere om hvordan vores entreprenør under nedrivningen vil håndtere bygningsdele der kan indeholde miljøproblematiske stoffer: "Bakkens Hjerte, håndtering af miljøproblematiske stoffer"

Under nedrivningen vil nogle af de normale adgangsveje i området omkring Bakkens Hjerte være afspærret, mens der arbejdes. På oversigtskortet kan du se hvor og hvornår de forskellige adgangsveje kan benyttes: "Bakkens Hjerte, adgangsveje"

Under hele nedrivningen skal vores entreprenører overholde de samme regler for "Støj og støvende aktiviteter" der gælder for private som ønsker at foretage et større nedrivningsarbejde.