Oplag af jord på Hyldagergrunden

Albertslund Fjernvarme etablerer fjernvarme i Hedemarksstien. Den opgravede jord køres til Hyldagergrunden, hvor kommunen har givet tilladelse til midlertidig oplag af ren jord


På Hyldagergrunden, Vridsløsestræde 23 A, har Albertslund Kommune givet tilladelse til midlertidigt oplag af jord til Albertslund Forsyning og Materialegården. Kravet er, at jorden skal undersøges, og der må kun tilkøres ren jord. Tilladelsen er gælder frem til den 15. oktober 2019, hvor jorden skal være bortskaffet.

Jorden stammer fra etablering af fjernvarmeledning i Hedemarksstien, og en mindre kommunal legeplads ved Roholmshave