Aktuelle vejarbejder i Albertslund Kommune

- på Ledøjevej, Skallerne, Roholmsvej og Roskildevej


Asfaltarbejder på Ledøjevej fra mandag den 3. til fredag den 7. august.
Ledøjevej får nu nyt slidlag på strækningen fra Østbakkevej i Risby til kommunegrænsen mod Egedal.
Asfaltarbejdet betyder at Ledøjevej er spærret for gennemkørsel i dagtimerne mellem klokken 6:30 og 18:00.
Omkørsel kan ske via Østbakkevej og Ledøjetoften - det gælder også for busrute 144.
Beboere i området har - ligesom udrykningskøretøjer - mulighed for at passere afspærringen.

 

Asfaltarbejde på Skallerne og Roholmsvej.
Fra mandag den 3. til onsdag den 5. august lægger vi nyt slidlag på de første 175 meter af Skallerne fra Herstedvestervej mod Stadion.
Samtidig foretager vi en delvis udskiftning af asfalt på Roholmsvej mellem Trippendalsvej og Stensmosevej, som en forberedelse til at der senere på sommeren lægges nyt slidlag på strækningen.
Trafikken kan passere i begge retninger, mens asfaltarbejderne står på.

 

Nye overkørsler på Enighedsvej, Nyvej og Linde Alle
I forbindelse med arbejdet på supercykelstien langs Roskildevej, skal der etableres nye overkørsler ved Enighedsvej, Nyvej og Linde Alle i Albertslund.
Arbejdet starter mandag den 3. august og forventes at vare måneden ud.
Der vil i hele perioden være vejadgang for trafikanter til og fra Roskildevej.
Cyklister og fodgængere bliver - via afmærkninger - ledt uden om, mens arbejdet står på.