Ændring af de våde enge i Kongsholmparken

Et nyt projekt skal medvirke til at mindske antallet af dage hvor parken er oversvømmet


De våde enge i Kongsholmparken har vist sig at være lidt for våde. Det skyldes især at grundvandet i området står højere end for bare fem år siden, hvor planlægningen af de våde enge startede.

Derfor er HOFOR i gang med at ændre de våde enge, så stien gennem Kongsholmparken til broen igen kan blive farbar.

Arbejdet foregår i to etaper:
• Udløbet til St. Vejleå gøres større, så parken kan tømmes hurtigere efter kraftige regnskyl. Stierne omkring diget i Kongsholmparken bliver spærret, mens der arbejdes på en del af diget. Arbejdet forventes afsluttet i juni.
• Vandhaverne forstærkes så vandet ikke skyller kanterne med sig ved kraftige regnskyl. Mens arbejdet står på spærres stien gennem Vandhaverne så hverken fodgængere eller cyklister kan passere. Arbejdet forventes afsluttet i juli. 

 https://albertslund.dk/media/1716714/hofor-i-kongsholmparken.pdf