Kommunens opgave

Vi har ansvaret for at trafikken kan komme frem og at det er sikkert at færdes når det er glat og sneen falder


Vi sørger for at holde de offentlige veje og stier (herunder kørebaner, cykelstier og fortove samt andre stier, gangbroer, tunneler, parkeringspladser, torve og pladser) farbare i sne og frost.

Vi rydder først sne og bekæmper glat føre på de mest trafikerede veje, stier og befærdede steder (kategori A).

Derefter rydder vi de mindre trafikerede veje og stier (kategori B).

Snerydning på og ved skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger står institutionerne selv for.

Rydning og glatførebekæmpelse i kategori A udføres hovedsagelig om natten, men i princippet efter behov hele døgnet.

Rydning og glatførebekæmpelse i kategori B udføres også efter behov, men hovedsagelig i dagtimerne.

 

Salt og glatførebekæmpelse

Salt er et af de billigste og mest effektive midler vi har til at bekæmpe sne og is på veje, stier og fortove og i forening med det omskiftelige danske vintervejr betyder det, at vi i Danmark langt de fleste steder bruger salt til at bekæmpe glat føre.

I Albertslund Kommune bruger vi ikke saltet ukritisk, og der kommer hele tiden forbedrede metoder så vi kan nedsætte mængden af salt og begrænse påvirkningen af miljøet mest muligt. Det kan for eksempel være ved vådsaltning hvor man bruger en saltopløsning, og ved en mere præcis overvågning af luft- og vejtemperatur, så der kun saltes de steder vejret gør det nødvendigt. Andre midler som grus og koncentreret kvælstof (urea) påvirker også miljøet og medfører desuden øgede udgifter til rengøring af veje, stier, brønde og kloakledninger.

Vi er således opmærksomme på både ulemper og fordele når vi bruger salt til at bekæmpe glat føre i Albertslund Kommune.