Vejbump

Ønsker du at lave vejbump eller andet der kan dæmpe hastigheden og øge trafiksikkerheden ?


Vejbump - Albertslund Kommune

Grundejerforeninger, vejlaug og borgere på private fællesveje kan hos Albertslund Kommune søge om tilladelse til at lave fartdæmpere. Det kan for eksempel være vejbump eller indsnævringer, som kan medvirke til nedsat hastighed og bedre trafiksikkerhed.

Jeres ansøgning skal indeholde
oversigtskort med præcis placering af bump og færdselstavler 
type af bump
• type og størrelse af færdselstavler ved eventuel skiltning
• beskrivelse og baggrund for projektet
• private fællesveje - se vejstatus under "Vej og sti" - skal vedlægge beslutningsreferat fra generalforsamling i grundejerforeningen / vejlauget om trafiksanering af vejen. Referatet skal indeholde oplysninger om mødedeltagelse og resultat af afstemning.

I skal som ansøgere selv afholde alle udgifter til fartdæmpningen, herunder projektering, indkøb og udførelse af arbejdet.

Ansøgningen sendes i en samlet mail til Vej & Park