Handicapparkering

Ønsker du at etablere en handicapparkeringsplads ved din bolig, skal du søge Albertslund Kommune om tilladelse.


Ansøgning om tilladelse skal indeholde følgende:

  1. Navn, adresse og bilens registreringsnummer
  2. Kopi af handicapparkeringskort fra "Danske Handicaporganisationer"
  3. Skriftlig tilladelse fra boligselskab eller grundejerforening
  4. Oversigtskort med ønske om placering af handicapparkeringspladsen

Ansøgningen skal sendes til Miljø & Teknik på vejogpark@albertslund.dk

Du skal selv stå for at etablere og betale for handicapparkeringspladsen, herunder indkøb og opsætning af skilt og afmærkning.

Er du ikke i besiddelse af et handicapparkeringskort, kan du søge om kortet hos "Danske Handicaporganisationer"