Nedgravede affaldsbeholdere

Ønsker du at placere en nedgravet affaldsbeholder i et vejareal skal du søge om tilladelse hos kommunen


affaldsbeholder 2 - Albertslund Kommune

Som udgangspunkt bør affaldsbeholdere så vidt muligt ikke placeres i et vejareal, men grundejerforeninger, vejlaug og borgere kan hos Albertslund Kommune søge om tilladelse til at anbringe dem på parkeringsarealer, vendepladser og lignende.

Jeres ansøgning skal indeholde
Oversigtskort med præcis placering af affaldsbeholderen
• type og størrelse af beholderen
• private fællesveje - se vejstatus under "Vej og sti" - skal vedlægge beslutningsreferat fra generalforsamling i grundejerforeningen / vejlauget om projektet. Referatet skal indeholde oplysninger om mødedeltagelse og resultat af afstemning
• I skal som ansøgere selv afholde alle udgifter til at opsætte (og eventuelt fjerne) affaldsbeholderen.

Læs mere om krav til nedgravede beholdere, dimensionering og vilkår vedrørende drift på Affald & Genbrugs sider om de nye affaldsordninger.

Ansøgningen sendes i en samlet mail til byggesag@albertslund.dk