Cykelstrategi 2009

Målet er at øge cykeltrafikken i kommunen med 10% fra 2009 til 2015


Formålet med cykelstrategien er at forbedre forholdene for cyklisterne i Albertslund, så borgerne i kommunen i højere grad vælger cyklen frem for bilen. Det vil nedsætte CO2-udslippet og gavne miljøet, samtidig med at borgernes sundhed styrkes.

Strategien for at øge cykeltrafikken baserer sig på at opnå:

  • Høj fremkommelighed
  • God tilgængelighed
  • Stor tryghed

Læs Cykelstrategien

I forbindelse med udarbejdelse af strategien er borgerne blevet inddraget gennem kommunens hjemmeside, hvor kommunens cykelforhold blev sat til debat.

I alt modtog kommunen over 200 forskellige kommentarer, som alle så vidt muligt er blevet inddraget i cykelstrategien.