Klimatilpasning

Vi har fokus på at håndtere de store mængder regnvand korrekt.


På grund af de voldsomme regnskyl vi har oplevet i forbindelse med klimaændringerne har vi sat stor fokus på miljøvenlig brug og afskaffelse af regnvand.

Regnvandet er integreret del af Albertslunds arkitektur. Rådhusdammen og Kanalen leder vandet mod havet, inde i byen findes der regnvandsbassiner udformet som små søer og i naturområderne er der formet småsøer og anlagt våde enge. Det giver et mere varieret plante- og dyreliv, og renser vandet inden det løber ud i vandløbene.

Vi deltager i projektet "Kan klimatilpasning af byer til et ændret nedbørsmønster samtidig styrke byernes biodiversitet?" i samarbejde med blandt andet Københavns Universitet. Projekt undersøger hvordan regnvand kan bruges til at fremme biodiversiteten i byer.