Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplanen er et vigtigt instrument til beskyttelse af grundvandet.


Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Albertslund Kommune

I indsatsplanen beskriver vi de handlinger, som Albertslund Kommune, vandforsyningerne og andre parter vil udføre for at kvaliteten af vores grundvand forbliver god. Dette forslag til en ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet i samarbejde med kommunens grundvandsråd.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

 

Indsatserne i planen sigter bredt mod grundvandsbeskyttelse i hele kommunen og handler overordnet om :

  • Indsatser overfor den eksisterende forurening
  • Forebyggelse af forurening ved tilsyn og kampagner
  • Udlægning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
  • Sikring af grundvandshensyn ved nedsivning af regnvand
  • Opsporing og sløjfning af ubenyttede boringer, og brønde i dårlig stand
  • Indsats overfor pesticider
  • Indsatser for at mindske belastningen af klorid fra vejsaltning samt minimering af belastning forbundet med vedligehold af grønne arealer