Lokalplaner

De gældende lokalplaner for Albertslund Kommune


Lokalplan 1.0 - Vestskoven øst for Motorring 4 - 2003
Lokalplan 1.1 - Vestskoven vest for Motorring 4 - 2005
Lokalplan 1.2 - Klubbygninger og baneanlæg HIC - 2002
Lokalplan 2.2 - Erhvervsområde ved Roholmsvej og Stensmosevej - 2001
Lokalplan 2.8 - Kulturhus på Djursvang 4
Lokalplan 2.9 - Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30
Lokalplan 3.1 - Værkstedskvarteret - 1979
Lokalplan 3.2 - Del af Værkstedskvarteret - 2000
Lokalplan 3.5 - Egelundscentret - 2006
Lokalplan 3.5.1 - Egelundscentret - 2013
Lokalplan 3.6 - Forskønnelse af ejendomme på nordsiden af Roskildevej - 2007
Lokalplan 3.7 - Butikker på Egelundsvej 5 - 2008
Lokalplan 3.7.1 - Butikker på Egelundsvej 5, solceller og regnvand - 2013
Lokalplan 3.8 - Værkstedskvarteret
Lokalplan 3.10 - Kulturhus på Holsbjergvej 27-29
Lokalplan 3.11 - Kulturhus på Holsbjergvej 41B
Lokalplan 4 - Rammelokalplan for Albertslund Syd - 2007
Lokalplan 4.3 - Sportsplads Albertslund Syd - 1980
Lokalplan 4.3.1 - Sportsplads Albertslund Syd, solceller og regnvand - 2013
Lokalplan 4.8 - Etagehusene i Albertslund Syd - 2007
Lokalplan 4.9 - Institution og beboerhus i Albertslund Syd - 2009
Lokalplan 4.10 - Rækkehuse i Albertslund Syd - 2010
Lokalplan 4.11 - Gårdhusene Albertslund Syd - 2015
Lokalplan 5.1 - Område i Hersted Industrikvarter - 1983
Lokalplan 5.3 - Lagersalgsbutikker på Smedeland 28 - 2008
Lokalplan 6.1 - Område mellem Gl Landevej og Fabriksparken - 1987
Lokalplan 6.2 - Område ved Gl Landevej - 1995
Lokalplan 7.1 - Rådhusdammen - 1978
Lokalplan 7.2 - Albertslund Centrum - 1979
Lokalplan 7.2.1 - Albertslund Centrum, solceller og regnvand - 2013
Lokalplan 7.3 - Område ved Bytorvet - 1981
Lokalplan 7.4 - Opstandelseskirken - 1980
Lokalplan 7.5 - Albertslund Centrum, kontorhus - 1988
Lokalplan 7.6 - Centerområde ved Skolegangen - 1989
Lokalplan 7.7 - Centerområde ved Vognporten - 1989
Lokalplan 7.8 - Varmeværk og Forbrændingen - 1995
Lokalplan 7.9 - Scenetårn på Albertslundhuset - 1995
Lokalplan 7.10 - Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet - 2003
Lokalplan 7.10.1 - Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet - 2013
Lokalplan 7.11 - Boliger syd for Albertslund Centrum
Lokalplan 7.12 - Albertslund Centrum, fortætning af bymidte
Lokalplan 7.13 - Rådhusdammen - 2014
Lokalplan 8.0 - Herstedøster Landsby - 1996
Lokalplan 8.4 - Herstedøster Landsby, udendørs oplagsplads - 1999
Lokalplan 8.5 - Herstedøster Landsby, udvidet bebyggelse - 1999
Lokalplan 8.6 - Herstedøster Landsby, Skovkirkegård - 2001
Lokalplan 8.7 - Herstedøster Landsby, ny bebyggelse på Gadesvinget - 2003
Lokalplan 9.1 - Herstedvester Kirke og kirkegård - 1981
Lokalplan 9.2 - Albertslund Stadion, baneanlæg - 1980
Lokalplan 9.3 - Herstedvester Landsby, åben og lav bebyggelse - 1984
Lokalplan 9.4 - Herstedvester Landsby, Horsholmstræde - 1985
Lokalplan 9.5 - Ældreegnede boliger på Hjørnegårdsgrunden - 2008
Lokalplan 9.6 - Institution i Albertslund Nord - 2009
Lokalplan 10.0 - Boligbebyggelse i Albertslund Nord - 2005
Lokalplan 10.1 - Damgårdsvej og Stensmosevej, institutioner, klubber og boldbane - 1979
Lokalplan 10.2 - Økologisk bebyggelse på Teglmoseparkens nordlige del - 2006
Lokalplan 10.3 - Boligbebyggelse ved Stensmosevej - 2014
Lokalplan 12.0 - Vridsløselille Landsby - 1997
Lokalplan 12.4 - Erhvervsejendomme Roskildevej 247, 249 og 251 - 2005
Lokalplan 12.5 - Vridsløselille Landsby, Sprøjtehusstræde
Lokalplan 12.6 - Vridsløselille Landsby, boliger på Bakkegården
Lokalplan 13.1 - Roskildevej og Linde Allé, boliger og erhverv - 1981
Lokalplan 13.1.1 - Roskildevej og Linde Allé, solceller og regnvand - 2013
Lokalplan 13.2 - Hedemarksvej, kontorbebyggelse - 1984
Lokalplan 13.2.1 - Hedemarksvej, kontorbebyggelse, solceller og regnvand - 2013
Lokalplan 13.3 - Mölndalsparken - 1984
Lokalplan 13.3.1 - Mölndalsparken, solceller og regnvand - 2013
Lokalplan 13.4 - Ændret anvendelse af ejendom ved Sletteland - 2001
Lokalplan 13.5 - Roskildevej 157, 161 og 163 - 2005
Lokalplan 14.1 - Område ved Birkelundskolerne med børneinstitutioner - 1979
Lokalplan 14.2 - Politigård ved Damgårdsvej - 1981
Lokalplan 14.3 - Herstedlund, rammelokalplan for nyt boligområde - 2004
Lokalplan 14.4 - Herstedlund, første afsnit - 2004
Lokalplan 14.4.1 - Herstedlund, første afsnit, solceller og regnvand - 2013
Lokalplan 14.5 - Herstedlund, andet afsnit - 2004
Lokalplan 14.6 - Nyt boligområde ved Birkelundsvej - 2007
Lokalplan 14.7 - Villakvarter ved Kastanie Allé
Lokalplan 14.8 - Boligbebyggelse ved Robinievej - 2015
Lokalplan 15.1 - Hyldespjældet - 2009
Lokalplan 17.2 - Den Østrigske Villaby - 1983
Lokalplan 17.2.1 - Den Østrigske Villaby, solceller og regnvand - 2012
Lokalplan 17.4 - Trippendalsparken - 1982
Lokalplan 17.4.1 - Trippendalsparken, solceller og regnvand - 2012
Lokalplan 17.5 - Poppelhusene - 1982
Lokalplan 17.5.1 - Poppelhusene, solceller og regnvand - 2012
Lokalplan 17.6 - Stadionparken - 2004
Lokalplan 17.7 - Platanparken - 2012
Lokalplan 17.8 - Elmehusene - 2007
Lokalplan 17.8.1 - Elmehusene, solceller og regnvand - 2012
Lokalplan 18.1 - Roholmparken - 1986
Lokalplan 18.4 - Institution og ældreboliger ved Humlehusene - 2003
Lokalplan 18.5 - Røde Vejrmølle Parken - 1986
Lokalplan 18.5.1 - Røde Vejrmølle Parken, energirenovering - 2012
Lokalplan 18.6 - Beboerhus på Degnehusene 119
Lokalplan 19.1 - Snebærhaven og Storagergård - 1980
Lokalplan 19.1.1 - Snebærhaven Syd - 2010
Lokalplan 19.1.2 - Snebærhaven og Storagergård, solceller og regnvand - 2013
Lokalplan 19.3 - Boligområde ved Snebærhaven - 1997
Lokalplan 19.4 - Boligbebyggelse på Gl. Landevej - 2005
Lokalplan 20.1 - Godthåbscentret - 1977
Lokalplan 20.4 - Godthåbsparken - 2012
Lokalplan 22.1 - Boligområde ved Damgårdsvej - 1985
Lokalplan 22.2 - Boligbebyggelse ved Damgårdsvej, 1. afsnit - 1986
Lokalplan 22.3 - Boligbebyggelse ved Damgårdsvej, 2. afsnit - 1986
Lokalplan 22.4 - Boligbebyggelse ved Damgårdsvej, 3. afsnit - 1987
Lokalplan 23.1 - Albertslund Vest, gårdhuse - 1979
Lokalplan 23.2 - Albertslund Vest, parcelhuse - 1997
Lokalplan 23.3 - Institution i Albertslund Midt - 2009
Lokalplan 23.4 - Vestcentret - 2009
Lokalplan 24.1 - Risby Landsby - 1984
Lokalplan 25.1 - Hyldagerparken - 1979
Lokalplan 25.2 - Knallert og gokartbane i Hyldagerparken - 1983
Lokalplan 25.3 - Område vest for ring B4 - 1985
Lokalplan 25.4 - Daghaver i Egelundparken - 1990
Lokalplan 25.5 - Område ved Snubbekorsvej - 1992
Lokalplan 2.10
Lokalplan 2.6
Lokalplan 13.6 - Boligområde - Blokland - 2017
Lokalplan 4.12 - Vestskoven Gymnasium - 2017
Lokalplan 2.11 - Boliger ved Læhegnet
Lokalplan 2.11 - Boliger ved Læhegnet