Kommuneplan 2018-2030

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens plan for den fysiske udvikling i Albertslund Kommune de næste 12 år. Kommuneplanen er bindende for kommunalbestyrelsen, som skal arbejde for planens gennemførelse.


En kommuneplan består overordnet af:

  • Hovedstrukturen, som beskriver de overordnede mål for kommunens udvikling og arealanvendelse.
  • Redegørelse for eksisterende og fremtidige arealanvendelse samt sammenhæng med lovgivning og andre planer.
  • Retningslinjer, som fastlægger hvilke hensyn, der skal tages i bestemte områder, og hvordan kommunalbestyrelsen skal administrere ansøgninger om tilladelse eller dispensation efter anden lovgivningen.
  • Rammer for lokalplanlægning, som fastsætter det overordnede indhold af fremtidige lokalplaner.

 Kommuneplan 2018-2030 pdf

Kommuneplantillæg

Der kan ikke dispenseret fra en kommuneplan, men kommunalbestyrelsen kan vedtage tillæg til kommuneplanen, hvor en ramme eller retningslinje ændres.

Der er vedtaget følgende tillæg til Kommuneplan 2018 - 2030:

Mere Albertslund - Verdensmål for en by i balance

"Mere Albertslund" er kommunens Agenda 21 strategi og planstrategi for den kommende kommuneplan. "Mere Albertslund" har været i høring og forvaltningen gør nu alle høringssvarende klar til Kommunalbestyrelsen behandling i maj 2020.

Mere Albertslund - Verdenmål for en by i balance

Hvad gælder for mig? 

Søg på adresse
Indtast din adresse i søgefeltet i øverst højre hjørne af kortet og tryk enter, for at se hvad der gælder på din adresse.

Brug kortet
Du kan også klikke på kortet og se hvad der gælder for det område.

Tænd og sluk kortlag
Hvis du trykke på den røde knap øverst i venstre hjørne af kortet, kan du tænde de enkelte kortlag.