Kommuneplan 2018-2030

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens plan for den fysiske udvikling i Albertslund Kommune de næste 12 år.


En kommuneplan består overordnet af:

  • Hovedstrukturen, som beskriver de overordnede mål for kommunens udvikling og arealanvendelse.
  • Redegørelse for eksisterende og fremtidige arealanvendelse samt sammenhæng med lovgivning og andre planer.
  • Retningslinjer, som fastlægger hvilke hensyn, der skal tages i bestemte områder, og hvordan kommunalbestyrelsen skal administrere ansøgninger om tilladelse eller dispensation efter anden lovgivningen.
  • Rammer for lokalplanlægning, som fastsætter det overordnede indhold af fremtidige lokalplaner.

Kommuneplanen er bindende for kommunalbestyrelsen, som skal arbejde for planens gennemførelse. Der kan ikke dispenseret fra en kommuneplan, men kommunalbestyrelsen kan vedtage tillæg til kommuneplanen, hvor en ramme eller retningslinje ændres.

Kommuneplan 2018-2030

 Kommuneplan 2018-2030 PDF