Kommuneplan 2013

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens plan for den fysiske udvikling i Albertslund Kommune de næste 12 år.


Kommuneplan 2013 giver borgere, erhvervsliv og andre interesserede mulighed for at orientere sig om visioner, mål og rammer for kommunens udvikling.

Kommuneplan 2013

Kommuneplanen er opdelt i fire dele:

  • Albertslund i udvikling med hovedstruktur, redegørelse, visioner og mål for byens udvikling og arealanvendelse.
  • Retningslinjer med generelle bestemmelser for arealanvendelsen i kommunen inden for en række emner.
  • Rammer med konkrete bestemmelser for anvendelsen på specifikke arealer i kommunen.
  • Om kommunen med miljøvurdering af kommuneplanen og en omtale af hvilken anden lovgivning kommuneplanen forholder sig til.

Kommuneplanen som pdf: