Tilladelse til indvinding af vand fra Kanalen

Bo-Vest VA 4 Syd og Række har den 3.juli 2019 fået tilladelse til at benytte vand fra kanalen til brug for bekæmpelse af ukrudt med vanddamp


Se tilladelsen