Naturplan 2020 i høring

- frem til den 21. august kan du komme med bemærkninger eller forslag til naturplanen og den tilhørende miljøvurdering


Naturplan 2020 i høring - Albertslund Kommune

Hvorfor en ny Naturplan
Naturen i Albertslund mangler blomstrende, hjemmehørende planter, naturlig vandtilførsel og dødt ved, men frem for alt mangler den plads til at kunne brede sig. Der er i Albertslund masser af plads til netop dette, primært i form af meget lidt udnyttede græsarealer med et lavt naturindhold. Derfor er tiden moden til et endnu mere ambitiøst arbejde med kommunens biodiversitet og den nye naturplan er netop blevet udarbejdet for at komme disse problemstillinger i møde.

Hovedformålet med Naturplan 2020 er, ligesom med kommunens tidligere Naturplan 2009, at stoppe tabet af biodiversitet - og om muligt øge biodiversiteten. For at komme i mål med dette indeholder planen helt konkrete tiltag, som er udmøntet i 20 forslag til biodiversitetsprojekter i perioden 2020-2024. Projekterne består af genopretning af natur, etablering af ny natur samt naturformidling. Udover samarbejde om projekterne med Naturgruppen er der også samarbejdet med Naturstyrelsen i Vestskoven.

Planen er formuleret, så borgerne kan forstå og relatere til indholdet, og dette er gjort for at skabe større forståelse for naturen og dens udfordringer. Planen kan også bruges som udgangspunkt til undervisning i folkeskolen.

Der er udarbejdet en miljøvurdering som bilag til Naturplan 2020.

Naturplan 2020 og Miljøvurdering er i høring i otte uger fra den 26. juni til den 21. august.

Bemærkninger og forslag sendes til:

Trafik & Natur
Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
eller med e-mail til vejogpark@albertslund.dk